คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 38 คน

RND (Roundhouse)

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper MILW
   
/
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper MILW
   
/
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper MILW (4)
   
/
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper C&NW #95203
N/A / N/A
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper C&NW #95305
N/A / N/A
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper, C&NW #95312
N/A / N/A
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper C&NW (4)
N/A / N/A
N/A

HO PS-2 2003 2-Bay Covered Hopper C&NW (4)
   
/
N/A

RoundhouseHO 3-Dome Tank, GATX #70499
N/A / N/A
N/A

RND3187 HO 3-Dome Tank, NATX #6300
N/A / N/A
N/A

Roundhouse RND3190 HO ACF 3-Dome Tank Car, De Soto Chemical #3441
N/A / N/A
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, ATSF
   
/
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, ATSF
   
/
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, ATSF
   
/
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, LV
   
/
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, LV
   
/
N/A

HO 50' OB Plug Door Box, LV #8255
   
/
N/A

HO 34' 2-Bay Composite Coal Hopper With Load, VGN (3)
   
/
N/A

HO Chemical Tank, Baker Chocolates
   
/
N/A

HO Chemical Tank, Baker Chocolates (3)
   
/
N/A

HO Chemical Tank, UP
   
/
N/A

HO Chemical Tank, UP
   
/
N/A

HO Chemical Tank, UP (3)
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, CB&Q
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, CB&Q
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, CB&Q
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, SOO
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, NKP
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, NKP
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, SOO
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, SOU
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, SOU
   
/
N/A

HO 50' Covered Gondola, SOU
   
/
N/A

HO Streamline Baggage, SP #5714
1250 / 1050
N/A

HO Streamline Coach, SP #5455
1250 / 1050
N/A

HO 50' Waffle HC Plug Door Box, C&O
   
/
N/A

HO 50' Waffle HC Plug Door Box, C&O
   
/
N/A

HO 50' Waffle HC Plug Door Box, SCL
   
/
N/A

HO 50' Waffle HC Plug Door Box, SCL
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, BNSF
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, BNSF
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, SP/Plain
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, SP/Plain
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, SP/Speed Letter
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, SP/Speed Letter
   
/
N/A

HO 50' FMC 5283 DD Box, SP/Speed Letter
   
/
N/A

HO F7A/B, PRR #9835/#9857b
5500 / 4890
N/A

HO GP50 Phase 2, SF #3854
4500 / 3090
On Stock

HO GP50 Phase 1, BN #3103
4500 / 3090
On Stock

HO RTR F7A/B, SF/Warbonnet #37L/37A
5500 / 5090
N/A

HO AC4400CW, CSX/SCL Heritage #256
5900 / 4990
N/A

HO AC4400CW, CSX/L&N Heritage #323
5900 / 4990
N/A

HO AC4400CW, CSX/Chessie Heritage #366
5900 / 4990
N/A

HO Dash 9-44CW SP&S #3919 
5500 / 4490
N/A

HO Dash 9-44CW C&NW #8707 
5500 / 4490
N/A

HO Dash 9-44CW UP Ex-C&NW #9668 
5500 / 4490
N/A

HO Dash 9-44CW ATSF/Superfleet #677
5500 / 4350
N/A

HO Dash 9-44CW, UP/Nose Shield #9702
5500 / 4350
N/A

HO Dash 9-44CW UP Wings #9819
5500 / 4350
N/A

HO F7A/B, ARR #1506/#1517
5500 / 4690
N/A

HO F7A/B, WM #59/#408
5500- / 4890
N/A

HO RTR 85' Pullman Palace Combine, SF/San Gabriel
1,300 / 1,150
N/A

HO RTR 85' Pullman Palace Sleeper, SF/Geronimo
1,300 / 1,150
N/A

HO RTR 85' Pullman Palace Sleeper, SF/Iowa
1,300 / 1,150
N/A

HO RTR 85' Pullman Palace Observation, SF/Ben Avon
1,300 / 1,150
N/A

HO RTR 36' Old Time Stock Car, SF #52623
950 / 820
On Stock

HO RTR 36' Old Time Stock Car, SF #52648
950 / 820
On Stock

HO RTR 36' Old Time Stock Car, D&RGW #35238
950 / 820
On Stock

HO RTR 36' Old Time Stock Car, D&RGW #35257
950 / 820
On Stock

HO RTR 36' Old Time Stock Car, UP #61271
950 / 820
On Stock

HO RTR 36' Old Time Stock Car, UP #61285
950 / 820
On Stock

HO RTR 30' 3-Window Caboose, UP #2691
1050 / 950
N/A

HO RTR 30' 3-Window Caboose, UP #3222
1050 / 950
N/A

HO F7A/B, CPR #4061/#4443
5500 / 4890
N/A

HO F7A, PRR #9879
- / 3590
N/A

HO F7A/B, SP #6479/#8312
5500 / 4890
N/A

HO EMD Model 40, SF #428
4500 / 2390
N/A

HO AC4400CW, CSX/YN2 #507
5500 / 4290
N/A

HO AC4400CW, QCMC #12
4500 / 4290
N/A

HO AC4400CW, QCMC #14
4500 / 4290
N/A

HO AC4400CW, QCMC #26
4500 / 4290
N/A

HO AC4400CW, Ex-SP/Patched UP #6418
5500 / 4290
N/A

HO 50' Single Door Box, SF #11996
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, SF #12055
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, SF #12136
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, BAR #6002
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, BAR #6015
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, BAR #6029
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, C&O #21291
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, C&O #21299
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, C&O #21303
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, NYC/P&E #4520
990 / 890
On Stock

HO 50' Single Door Box, NYC/P&E #4522
990 / 890
On Stock

HO 50' Single Door Box, NYC/P&E #4528
990 / 890
On Stock

HO 50' Single Door Box, SP #651045
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, SP #651889
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, SP #652107
990 / 890
N/A

HO 50' Single Door Box, UP #508507
990 / 890
On Stock

HO 50' Single Door Box, UP #508516
990 / 890
On Stock

HO 50' Single Door Box, UP #508593
990 / 890
On Stock

HO ACF Centerflow Hopper, D&RGW # 15526
950 / 850
N/A

HO 40' High Cube Plug Door Box, UP #518131
890 / 790
On Stock

HO 40' High Cube Plug Door Box, UP #518137
890 / 790
On Stock

HO 50' Plug Door Box, SF #5851
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, SF #5857
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, SF #5860
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, BN #329421
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, BN #329876
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, C&O #22471
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, C&O #22507
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, Frisco #8620
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, RI #5750
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, RI #5759
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, UP #497502
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, UP #497525
950 / 850
On Stock

HO 50' Plug Door Box, UP #497643
950 / 850
On Stock

HO RTR 36' Old Time Wood Box, SF #24293
750 / 650
N/A

HO RTR 36' Old Time Wood Box, SF #24527
750 / 650
N/A

HO RTR 36' Old Time Wood Box, C&O #6357
750 / 650
N/A

HO Streamline RPO, ARR #111
1250 / 1090
N/A

HO Streamline Coach, ARR #201
1250 / 1090
N/A

HO Streamline Vista Dome, ARR #523
1250 / 1090
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, Burlington #46647
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, Burlington #46739
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, GN #43636
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, GN #43641
750 / 650
N/A

50' Single Sheath Box, MILW #272031
750 / 650
N/A

50' Single Sheath Box, RI #40909
750 / 650
N/A

50' Single Sheath Box, RI #40912
750 / 650
N/A

HO RTR 36' Old Time Wood Box, SF #24293
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, SF #150360
750 / 650
N/A

50' Single Sheath Box, MOW #1
750 / 650
N/A

50' Single Sheath Box, MOW #2
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, PRR #1
750 / 650
N/A

HO RTR 50' Single Sheath Box, UP #2
750 / 650
N/A

HO RTR 40' Wood Box, GN #1
850 / 720
N/A

HO RTR 40' Wood Box, GN #2
850 / 720
N/A

HO RTR 40' Wood Box, SP #1
850 / 720
N/A

40' Pickle Car, Bloch & Guggenheimer #150
950 / 820
N/A

40' Pickle Car, Budlong Pickle #1600
950 / 820
N/A

40' Pickle Car, National Fruit Products #20
950 / 820
N/A

40' Pickle Car, National Fruit Products #26
950 / 820
N/A

40' Pickle Car, Green Bay Foods #202
950 / 820
N/A

40' Pickle Car, Green Bay Foods #204
950 / 820
N/A

HO Streamline RPO, SP #5813
1250 / 1090
N/A

HO RTR 30' 3-Window Caboose, C&O #A249
890 / 750
N/A

HO RTR 30' 3-Window Caboose, D&RGW #01137
890 / 750
N/A

RTR 34' Old Time Overton Passenger Set, SF (4)
5,000 / 2,990
N/A

RTR 34' Old Time Overton Passenger Set, B&O (4)
5,000 / 2,990
N/A

RTR 34' Old Time Overton Passenger Set,D&RGW(4)
5,000 / 2,990
N/A

HO RTR Drover's Caboose, CP #136
890 / 750
N/A

HO Cupola Caboose, PRR #478236
1200 / 1050
N/A

HO EMD Model 40, D&RGW #59
3500 / 2290
N/A

จำนวนผู้ชม 97055 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com