ค้นหาสินค้า

ความรู้ทั่วไป ตอนพิเศษ (ภาคที่ 2)

        ขณะนี้ทางทีมงานได้รับ Dash8-40C มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 5 แบบ (ตามรูปที่ทางทีมงานนำเสนอ) พร้อมกับได้นำเอาเบอร์ TTH 2.85005 (Norfolk & Southern) จำนวน 2 หัว มาลาก Well Car 15 คัน บรรทุกตู้ Container พร้อมกับตู้ขัดรางและดูดฝุ่นอีกอย่างละ 1 ตัว รวม 17 คัน น้ำหนักรวมประมาณ 3 กิโลกรัม บน Layout ของทีมงานเป็นเวลา 3 ช.ม. ติดต่อกันโดยไม่หยุด (โหดพอไหม)
        
        ทางทีมงานสังเกตโดยรวมแล้วเห็นว่ากำลังไม่ตกเลย เพราะมีช่องระบายความร้อนมาให้ (ใช้ได้ผลมากเลย) ทางทีมงานลองเอามือมาอังตรงช่องระบายดูจะรู้สึกอุ่นๆ แต่การวิ่งครั้งเดียวไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าคุณภาพทนทานแค่ไหน ทางทีมงานจึงใช้ 2 หัวของรุ่นนี้วิ่งอยู่บน Layout ให้สมาชิกทุกท่านที่มาเยี่ยมชมดูทุกๆ ครั้ง และต่อๆ ไป แต่ที่แน่ๆ รุ่นก่อนหน้านี้ หมายถึงก่อนที่จะ Rebuilt นั้นทนทานจนสมาชิกบอกว่าสุดคุ้มจริงๆ จนกระทั่งรุ่นนี้ทาง Bachmann ได้ปรับปรุงรายละเอียด Motor, Gear, Detail ระบบไฟ ดังที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

        สุดท้ายนี้ ทางทีมงานหวังว่า Bachmann รุ่นนี้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสมาชิกท่านที่กำลังคิดจะซื้อหัวรถจักร ในครั้งต่อไป ยังไงทางทีมงานยินดีนะครับ หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะมาสัมผัสหรือดูได้ด้วยตาของตัวเอง


  

 
Dash8-40C ทั้ง 5 แบบ  
รูปภาพการทดสอบ การลากจูงจำนวน 17 คัน


  

    
Well Car และตู้ Container

ข้อมูลตอนที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ตอนพิเศษ(1) |(2) | (3) | (4)
ข้อมูล/ทดสอบ/เรียบเรียง
โดยทีมงาน Trainsforthais ร่วมกับสมาชิกบางท่าน
15 สิงหาคม 2547
จำนวนผู้ชม 935 คน
www.trainsforthais.com
081-9345365