คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 74 คน

IMR (Inter Mountain)

Intermountain Value Line 14 Panel Coalporter "BNSF"
N/A / N/A
N/A

Intermountain-Railway HO AeroFlo II Coal Gondolas - Navajo Mine Railroad #0030 Two Grey Hills
   
/
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Red Canada - CPWX
1,500 / 1,390
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Alberta "Take-A-Break"- ALNX
1850 / 1750
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Alberta "Take-A-Break"- ALPX
1850 / 1750
N/A

HO Assembled Cylindrical Covered Hopper - Trough Hatch - Saskatchewan - SKNX
2100 / 1790
N/A

HO Assembled Cylindrical Covered Hopper - Trough Hatch - Canadian National - Govt. of Canada - Branchline
2100 / 1790
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Trough Hatch CNIS - Wet Noodle
1,250 / 1,100
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Trona Chemicals
1,400 / 1,290
N/A

Cylindrical Covered Hopper - CNIS
1,400 / 1,290
N/A

Cylindrical Covered Hopper - CP Rail
1,400 / 1,290
N/A

Cylindrical Covered Hopper - CN - Red Lettering
1,400 / 1,290
N/A

Bi-Level Auto Rack Union Pacific/TTX Flat Car
3700 / 3250
N/A

Cubic Foot Rib-Sided 3-Bay Covered Hopper, Illinois Terminal #1842
1290 / 1150
N/A

4750 3-Bay Ribbed Covered Hopper, Illinois Central Gulf #765953
1290 / 1150
N/A

4750 Cubic Foot 3-Bay 18 Rib-Sided Covered Hopper, Milwaukee Road #100847
1290 / 1150
N/A

4750 Cubic Foot Rib-Sided 3-Bay Covered Hopper, Con Agra
1290 / 1150
N/A

4750 CU. FT. 3 Bay Hopper - MFA
16500 / 1450
N/A

4750 3-Bay Ribbed Covered Hopper, Landmark (PTLX) #15370
1290 / 1150
N/A

4750 CU. FT. 3 Bay Hopper - FAR-MAR-CO
16500 / 1450
N/A

1937 AAR 40' Boxcar- B&O Sent
1250 / 1090
N/A

1937 AAR 40? 10?-0? Boxcar Chicago & Eastern Illinois
1500 / 1390
N/A

Intermountain RTR 12-Panel 40' Boxcar "Great Northern - Vermillion - Empire Builder"
N/A / N/A
N/A

Intermountain RTR 12-Panel 40' Boxcar "Great Northern - Express Pullmann Green"
N/A / N/A
N/A

12 Panel 40' Boxcar - Denver & Rio Grande Western - Cookie Box - White
1250 / 850
N/A

Assembled Santa Fe Refrigerator Car - El Capitan - RR23
1600 / 1490
N/A

Assembled Santa Fe Refrigerator Car - Grand Canyon - RR23
1600 / 1490
N/A

Assembled Santa Fe Refrigerator Car - Super Chief - RR28 - Straight Line Map
1600 / 1490
N/A

Assembled Santa Fe Refrigerator Car - Texas Chief - RR28 - Ship & Travel
1600 / 1490
N/A

10,000 Gallon Tank Car - Frontenac
1250 / 990
N/A

10,000 Gallon Tank Car - Pan Am Oils
1250 / 950
N/A

10,000 Gallon Tank Car - Southern Pacific
1250 / 950
N/A

10000 Gallon Tank Car - CTTX
1250 / 990
N/A

8000 Gallon Tank Car - Mobilgas
1,350 / 1,250
N/A

8000 Gallon Tank Car - Gibson Wine
1,350 / 1,250
N/A

Assembled Bathtub Coal Gondola - Canadian Pacific Multimark - Red
1500 / 1350
N/A

AAR Alternate Standard 2 Bay Hopper Chesapeake & Ohio w/Arch End
1250 / 850
N/A

Assembled A-Line Husky Stack Container Car - DTTX
1550 / 1400
N/A

Assembled A-Line Husky Stack Container Car - BNSF BN Patch
1550 / 1400
N/A

Assembled A-Line Husky Stack Container Car - NOKL - GBRX Patch
1550 / 1400
N/A

Assembled A-Line Twin Stack Container Car - DTTX - 5 Car Set
5900 / 5250
N/A

Assembled A-Line Twin Stack Container Car - ATSF - 5 Car Set
5900 / 5250
N/A

Assembled A-Line Twin Stack Container Car - CSXT - Sea Land - 5 Car Set
5900 / 5250
N/A

Assembled A-Line Twin Stack Container Car - Southern Pacific - 5 Car Set
5900 / 5250
N/A

Assembled A-Line Twin Stack Container Car - BNSF - 5 Car Set
5900 / 5250
N/A

R-70-20 Refrigerator Car - Union Pacific ARMN
1,350 / 1,190
On Stock

R-70-20 Refrigerator Car - BNSF - Late
1,350 / 1,190
On Stock

R-70-20 Refrigerator Car - FGE
1,350 / 1,190
On Stock

Procor Pressure Flow Hopper - Canadian National - Gray
2350 / 1950
N/A

Procor Pressure Flow Hopper - Canadian National - White
2350 / 1950
N/A

EMD FT Locomotive w/Sound Lackawanna
15500 / 11590
N/A

EMD FT Locomotive w/Sound Southern - Green
15500 / 11590
N/A

SD40-2W w/Snd CN.CA
9,900 / 8,550
N/A

SD40-2W w/Snd CN Expo
9,900 / 8,550
N/A

SD40-2W w/Snd CN Stripe
9,900 / 8,550
On Stock

SD40-2W w/Snd CN Map
9,900 / 8,550
N/A

SD40-2W Locomotive w/Sound - Pennsylvania Northeastern
13500 / 10400
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - Burlington Northern
8,900 / 7,950
N/A

SD40-2 Locomotive W/Sound (NFS)
8900 / 7950
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - Union Pacific
8,900 / 7,950
N/A

SD40-2 Locomotive W/Sound (Kansas City)
8900 / 7950
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - CN/IC
9500 / 8290
N/A

SD40-2 Locomotive W/Sound-CP EXPO
11500 / 9350
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - ATSF - Snoot Nose
9500 / 8290
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - Southern - High Hood
8,900 / 7,950
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - Union Pacific - Snoot Nose
9500 / 8290
N/A

SD40-2 Locomotive - Ontario Northland
6200 / 5390
N/A

Assembled SD40-2 Locomotive w/Sound - Rock Island
12500 / 11290
N/A

Assembled SD40-2 Locomotive w/Sound - Canadian Pacific - Large Multi-Mark
12500 / 11290
N/A

Assembled SD40-2 Locomotive w/Sound - Missouri-Kansas-Texas
12500 / 11290
N/A

Assembled SD40-2 Locomotive w/Sound - BNSF
12500 / 11290
N/A

Burlington Northern
13,000 / 11190
N/A

Fort Worth & Western
13,000 / 11290
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Monongahela
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Conrail
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Southern
11,000 / 8,990
N/A

HO Assembled Tier 4 Locomotive - Union Pacific C45AH
8500 / 7490
N/A

HO Assembled Tier 4 Locomotive w/Sound - Union Pacific C45AH
12900 / 11190
N/A

HO Assembled Tier 4 Locomotive w/Sound - Norfolk Southern
12900 / 11190
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - NPR
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - C of G
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Pennsylvania
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Norfolk & Western
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Lehigh Valley
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Interstate
11,000 / 8,990
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Norfolk Southern
11,000 / 8,990
N/A

ES 44 AC Locomotive - Norfolk Southern - Black
7700 / 7100
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound-lowa Interstate
11500 / 9990
N/A

HO ES44DC, BNSF
8900 / 7990
N/A

HO ES44DC w/DCC & Sound, BNSF
11,000 / 8,990
N/A

HO ES44DC, CSX
7,500 / 6,490
N/A

ES44DC Lovomotive W/Sound - CSX
11,000 / 8,790
N/A

HO ES44DC, CN
7,500 / 6,490
N/A

HO ES44DC w/DCC & Sound, CN
11,000 / 8,990
N/A

HO ES44DC, BNSF/Wedge
7,500 / 6,490
N/A

HO ES44DC w/DCC & Sound, BNSF/Wedge
11,000 / 8,790
N/A

ES44DC Lovomotive W/Sound - Norfolk Southern-Gray Primer
11,000 / 8,790
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Union Pacific
13500 / 11490
N/A

ES44AC Locomotive - Union Pacific - C45AH
8500 / 7690
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Union Pacific - C45AH
13500 / 11490
N/A

GE ES44AC w/Tsunami Sound & DCC - Famous Image Collector
11150 / 9900
N/A

GE ES44AC w/Tsunami Sound & DCC - Famous Image Collector
11500 / 9900
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - L & N
9900 / 7690
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound - Gulf, Mobile & Ohio
9900 / 7690
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound-Lehigh Valley Snowbird
11500 / 9990
N/A

ESU 50210 ECoS 2.1 Central, 6A, 7 TFT Color Display, MM DCCS
   
/
N/A

AC-12 4-8-8-2 w/sound - #4285 with "Southern Pacific" tender lettering
19900 / 17650
N/A

AC12 4-8-8-2 w/S SP4294
19900 / 17650
N/A

AC-12 w/Sound SP #4284
19100 / 16990
N/A

ESU 59020 LokPilot 5 Basic, 8-pin NEM652
   
/
N/A

AC-11 w/Sound SP #4252
19100 / 16990
N/A

AC-11 w/Sound SP #4258
19100 / 16990
N/A

ESU 59029 LokPilot 5 Basic, 21MTC NEM660
   
/
N/A

AC-10 4-8-8-2 Articulated Cab Forward, Southern Pacific #4239 (DCC and ESU LokSound)
19100 / 16990
N/A

AC-8 4-8-8-2 Articulated Cab Forward, Southern Pacific #4197
19100 / 16990
N/A

HO Assembled 42' Fish Belly Flatcar - Pennsylvania
1250 / 1190
On Stock

HO Assembled 42' Fish Belly Flatcar - UP
1250 / 1190
On Stock

Assembled Red Caboose 42' Fish Belly Flatcar - D & RGW
1300 / 1190
On Stock

Assembled Red Caboose 42' Fish Belly Flatcar - Northern Pacific
1300 / 1190
On Stock

Assembled Red Caboose 42' Fish Belly Flatcar - Canadian National
1300 / 1190
On Stock

Sunnizone Silver
1350 / 1150
N/A

Corona Lily Yellow
1350 / 1150
N/A

Corona Lily Gray
1350 / 1150
N/A

Embarcadero Pears Red
1350 / 1150
N/A

Embarcadero Pears Green
1350 / 1150
N/A

Patriotic White
1350 / 1150
N/A

Bird Valley Apples Silver
1350 / 1150
N/A

Cal-Oro Orange
1350 / 1150
N/A

Cal-Oro Purple
1350 / 1150
N/A

Cal-Oro Gray
1350 / 1150
N/A

Santa Fe Yellow
1350 / 1150
N/A

Daisy Green
1350 / 1150
N/A

Daisy Silver
1350 / 1150
N/A

Daisy Yellow
1350 / 1150
N/A

Longhorn Black
1350 / 1150
N/A

Longhorn Green
1350 / 1150
N/A

Schooner Black
1350 / 1150
N/A

Schooner Green
1350 / 1150
N/A

Schooner Red
1350 / 1150
N/A

ES44AC Locomotive - NYC
7,500 / 5,790
N/A

Cylindrical Covered Hopper - CN Environmental Mode
1,250 / 1,050
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Canadian Pacific - Script
1,250 / 1,050
N/A

Cylindrical Covered Hopper - Procor Black
1,250 / 1,050
N/A

EMD FT Locomotive W/Sound Atlantic Coast Line-Black
15500 / 11590
N/A

SD40-2 Locomotive w/Sound - Ontario Northland
9500 / 8100
N/A

ES 44 AC Locomotive w/Sound - Norfolk Southern - Black
11500 / 9990
N/A

HO Assembled ES44AC Locomotive w/Sound - Union Pacific - 5000th GEVO
13500 / 11900
N/A

ES44AC Locomotive w/Sound-Burington
11500 / 9990
N/A

ES44AC Locomotive - C&O - Chessie
7,500 / 5,790
N/A

ES44AC Locomotive - Great Northern
7,500 / 5,790
N/A

N Assembled Centralia Car Shops 4-4-2 Sleeper - Illinois Central
1890 / 1590
N/A

N Assembled Centralia Car Shops - 2-1-1 Observation - Buffet Lounge - Illinois Central - Panama Limited
2100 / 1990
N/A

ESU50200 EcoS 2 - Digital Command Station
37500 / 34590
N/A

N High Detail Brass Wheelsets for Micro-Trains? Trucks - 12 Packs
650 / 595
N/A

HO YesterYear Billboard Refrigerator Cars - GEX - Longhorn - Red
1350 / 1150
On Stock

HO YesterYear Billboard Refrigerator Cars - GEX - Tom Cat - Black
1350 / 1150
On Stock

HO YesterYear Billboard Refrigerator Cars - GEX - Longhorn - Red
1350 / 1150
On Stock

Cylindrical Covered Hopper - Trough Hatch - Canadian Wheat Board (CNWX)
1850 / 1750
N/A

CYLINDRICAL COVERED HOPPER - ROUND HATCH - CANADIAN PACIFIC
1850 / 1750
N/A

3-BAY COVERED HOPPER - UNION PACIFIC BICENTENNIAL
1750 / 1600
N/A

Trailer Train HTTX (Brown) 60' Wood Deck Flat Car 
1600 / 1450
On Stock

HO 60' Wood-Deck Flatcar Trailer-Train HTTX
1600 / 1450
On Stock

R-30-21 Wood Reefer, PFE Dbl-Herald 
1750 / 1590
N/A

LokPilot 5 DCC, 8-pin NEM652 Plug
1350 / 1200
On Stock

จำนวนผู้ชม 100101 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com