คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 71 คน

EXR (Exact Rail)

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/For Paper Loading Only
   
/
N/A

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/For Paper Loading On
   
/
N/A

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/Return to Eugene Oregon
   
/
N/A

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/Return to Eugene Oregon
   
/
N/A

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/Rubber Service
   
/
N/A

ExactRail Express HO Scale Gunderson 5200 Double-Door Boxcar, Southern Pacific/SP/Rubber Service
   
/
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517101
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517103
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517105
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517106
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517107
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : UP : 517109
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : ATSF : 15687
1,100 / 950
N/A

PC&F 6033 cu. ft. Hy-Cube Box Car : ATSF : 15691
1,100 / 950
N/A

Vert-A-Pac Autorack : SP : 517002
1,350 / 1,100
N/A

Vert-A-Pac Autorack : SP : 517098
1,350 / 1,100
N/A

Vert-A-Pac Autorack : SP : 517115
1,350 / 1,100
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504427
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504435
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504456
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504471
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504494
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504513
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504526
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504532
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504545
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504550
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504564
1,400 / 1,200
N/A

Trinity 50' Hy-Cube Box Car : TTX : 504579
1,400 / 1,200
N/A

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219301
1350 / 1250
On Stock

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219312
1350 / 1250
N/A

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219346
1350 / 1250
On Stock

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219349
1350 / 1250
On Stock

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219364
1350 / 1250
On Stock

Evans-USRE 5277 Box Car(Early) BN #219378
1350 / 1250
N/A

Evans-USRE 5277 Box Car (Early) : RBOX : 1513
1,400 / 1,200
N/A

Evans-USRE 5277 Box Car (Early) : RBOX : 1527
1,400 / 1,200
N/A

Evans-USRE 5277 Box Car (Early) : RBOX : 1542
1,400 / 1,200
N/A

Greenville 60' Double Plug Door Box Car : DT&I : 25913
1,500 / 1,250
N/A

Greenville 60' Double Plug Door Box Car : DT&I : 25926
1,500 / 1,250
N/A

Greenville 60' Double Plug Door Box Car : DT&I : 25931
1,500 / 1,250
N/A

Berwick 7327 Box Car : C&O : 409074
1750 / 1550
N/A

PC&F Beer Car : WP : 67055
1750 / 1590
N/A

1x PC&F Beer Car : SP - 691687
1,550 / 1,420
N/A

PC&F Beer Car : SP - 691689
1750 / 1550
N/A

PC&F Beer Car : SP
- / 1550
N/A

PC&F Beer Car : BNSF : 'Circle Cross'
1750 / 1550
N/A

PC&F BEER CAR : BN
1,550 / 1,420
N/A

PC&F BEER CAR : BN
1,550 / 1,420
N/A

PC&F Beer Car : BN
1750 / 1550
N/A

PC&F Beer Car :SP : 691673
1750 / 1590
N/A

PC&F Beer Car : WP
1750 / 1550
N/A

PC&F Beer Car : ATSF : 'As Delivered' - 625395
1,550 / 1,420
N/A

PC&F Beer Car : ATSF : 'As Delivered' - 625413
1,550 / 1,420
N/A

PC&F Beer Car : ATSF : 'As Delivered' - 625421
1,550 / 1,420
N/A

PC&F Beer Car : ATSF : 'As Delivered'
1750 / 1550
N/A

PC&F BEER CAR : BNSF : 'CIRCLE CROSS'
1,550 / 1,420
N/A

PC&F BEER CAR : BNSF : 'CIRCLE CROSS'
1,550 / 1,420
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : ATSF : 37540
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : ATSF : 37546
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : ATSF : 37561
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : CSXT : 165404
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : CSXT : 165409
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : CSXT : 165412
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : BNSF : 37547
1650 / 1450
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : BNSF : 37549
1,300 / 1,150
N/A

P-S 7315 Waffle Box Car : BNSF : 37555
1,300 / 1,150
N/A

P-S 5344 Box Car : TM : 3169
1,550 / 1,350
N/A

P-S 5344 Box Car : TM : 3175
1,550 / 1,350
N/A

P-S 5344 Box Car : TM : 3183
1,550 / 1,350
N/A

P-S 5344 Box Car : TM : 3191
1,550 / 1,350
N/A

P-S 5344 Box Car : TM : 3216
1,550 / 1,350
N/A

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804567
1850 / 1750
Sold Out

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804586
1850 / 1750
Sold Out

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804599
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804605
1850 / 1750
Sold Out

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804437
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804446
1850 / 1750
Sold Out

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804469
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804480
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804492
1850 / 1750
Sold Out

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804514
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804541
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX '2000 - AS-DELIVERED' 804553
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX 'NEW LOGO PATCH' 804561
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX 'NEW LOGO PATCH' 804624
1850 / 1750
On Stock

HO SCALE: TRENTONWORKS 67'-11" BULKHEAD FLAT CAR - TTPX 'NEW LOGO PATCH' 804686
1850 / 1750
Sold Out

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

Thrall 54' Conrail "Coil Shield" Coil Car
2200 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168802
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168847
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168856
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168858
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168809
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168815
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168818
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168820
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168824
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168831
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168833
2500 / 1950
N/A

54' Protector Coil Car CS15 #168845
2500 / 1950
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381445
1,500 / 1,350
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381604
1,500 / 1,350
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381725
1,500 / 1,350
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381357
1,500 / 1,350
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380210
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380627
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380180
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 38018
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381113
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381295
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380239
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380391
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380452
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380583
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380696
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380747
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380884
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 380955
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381452
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381587
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 381798
1,300 / 1,150
N/A

B&O M-53 Wagontop Box Car : B&O : 1921
1,500 / 1,350
N/A

PS 50' Waffle Box Car : SOU : 528646
1,500 / 1,250
N/A

PS 50' Waffle Box Car : SOU : 528622
1,500 / 1,250
N/A

PS 50' Waffle Box Car : SOU : 528635
1,500 / 1,250
N/A

PS 50' Waffle Box Car : CSXT : 136156
- / 1500
N/A

PS 50' Waffle Box Car : CSXT : 136273
- / 1500
N/A

PS 50' Waffle Box Car : CSXT : 138445
- / 1500
N/A

PS 50' Waffle Box Car : CSXT : 138577
- / 1500
N/A

PS 50' Waffle Box Car : CSXT : 138712
- / 1500
N/A

PS 50' Waffle Box Car : NS : 531419
1550 / 1350
N/A

PS 50' Waffle Box Car : NS : 531488
1550 / 1350
N/A

PS 50' Waffle Box Car : NS : 531485
1550 / 1350
N/A

Gunderson 5200 Box Car : MNS : 901
900 / 770
N/A

Gunderson 5200 Box Car : MNS : 903
900 / 770
N/A

Gunderson 5200 Box Car : MNS : 905
900 / 770
N/A

GSC 42' Flat Car : 1974 Repaint Union Pacific : 51110
- / 1990
N/A

GSC 42' Flat Car : 1974 Repaint Union Pacific : 51128
- / 1990
N/A

GSC 53'-6 Flat Car : 42'-0 Truck Centers : 1970 'As Delviered' Union Pacific : 57907
- / 1990
N/A

GSC 53'-6 Flat Car : 42'-0 Truck Centers : 1970 'As Delviered' Union Pacific : 57916
- / 1990
N/A

GSC 53'-6 Flat Car : 42'-0 Truck Centers : 1967 'As Delivered' Northern Pacific : 62702
- / 1990
N/A

GSC 53'-6 Flat Car : 42'-0 Truck Centers : 1967 'As Delivered' Northern Pacific : 62711
- / 1990
N/A

Thrall 2743 Gondola : UP/CTRN - 501119
1250 / 1100
N/A

Thrall 2743 Gondola : UP/CTRN - 501207
1250 / 1100
N/A

Thrall 2743 Gondola : UP/CTRN - 501248
1250 / 1100
N/A

Thrall 2743 Gondola : UP/CTRN - 501275
1250 / 1100
N/A

Thrall 2743 Gondola : UP/CTRN - 501331
1250 / 1100
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : DT&I : 9614
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : DT&I : 9621
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : DT&I : 9636
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : CR : 603806
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : CR : 603813
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-panel Gondola - Heavy Top Chord : CR : 603820
- / 1350
N/A

Thrall 2244 15-Panel Gondola - Heavy Top Chord : CNW - 741037
1450 / 1290
N/A

Thrall 2244 15-Panel Gondola - Heavy Top Chord : CNW - 741046
1450 / 1290
N/A

Thrall 2244 15-Panel Gondola - Heavy Top Chord : CNW - 741078
1450 / 1290
N/A

Thrall 2244 15-Panel Gondola - Heavy Top Chord : CNW - 741083
1450 / 1290
N/A

Thrall 3564 Gondola : CSXT : 491037
1890 / 1790
N/A

Thrall 3564 Gondola : TTX : 297237
1,400 / 1,150
N/A

Thrall 3564 Gondola : TTX : 297259
1,400 / 1,150
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : SP : 340666
1,450 / 1,200
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : SP : 340682
1,450 / 1,200
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : CNW : 128015
1,450 / 1,200
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : CNW : 128067
1,450 / 1,200
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : CNW : 128073
1,450 / 1,200
N/A

Greenville 65' Mill Gondola : MP : 650998
1,400 / 1,200
N/A

Gunderson 7466 Wood Chip Gondola : SP : 354243
1,500 / 1,300
N/A

Gunderson 7466 Wood Chip Gondola : SP : 354249
1,500 / 1,300
N/A

Gunderson 2,420 Gondola : CSXT : 363152
900 / 770
N/A

Gunderson 2,420 Gondola : CSXT : 363197
900 / 770
N/A

Gunderson 2,420 Gondola : UP : 32708
900 / 770
N/A

Gunderson 2,420 Gondola : UP : 32719
900 / 770
N/A

Gunderson 2,420 Gondola : UP : 32723
900 / 770
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650240
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650245
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650256
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650258
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650260
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650269
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650271
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650277
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650283
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650292
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650296
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650305
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650307
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650312
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650319
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650324
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650327
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Brown) : 650330
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650120
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650124
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650129
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650131
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650133
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood ll Coal Hopper : BNSF (Green) : 650183
1,600 / 1,450
N/A

Johnstown America AutoFlood II Coal Hopper : MRDX : 99069, 99085, 99099, 99100
4,750 / 3,990
N/A

Johnstown America AutoFlood II Coal Hopper : MRDX : 99111, 99119, 99133, 99148
4,400 / 3,400
N/A

Evans 4780 Covered Hopper : Louis Dreyfus/USLX : 20592
1,750 / 1,290
N/A

Evans 4780 Covered Hopper : Louis Dreyfus/USLX : 20656
1,750 / 1,290
N/A

Evans 4780 Covered Hopper : Louis Dreyfus/USLX : 20715
1,750 / 1,290
N/A

Evans 4780 Covered Hopper : Louis Dreyfus/USLX : 20749
1,750 / 1,290
N/A

72' Deck Plate Girder Bridge, Wood Handrails : Black
1,600 / 1,400
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51133
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51141
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51152
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51105
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51114
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : LV : 51127
1,750 / 1,550
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5413
1,800 / 1,590
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5425
1,800 / 1,590
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5437
1,800 / 1,590
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5446
1,800 / 1,590
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5451
1,800 / 1,590
N/A

Pullman Standard 4427 Covered Hopper : TLDX : 5469
1,800 / 1,590
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5504
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5509
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5511
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5514
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5516
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : TLDX : 5517
1,500 / 1,250
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : SOO LINE : 70165
1,750 / 1,550
N/A

PS-2CD 4427 Covered Hopper : SOO LINE : 70193
1,750 / 1,550
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12581
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12597
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12605
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12613
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12628
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12632
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12643
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12659
1490 / 1790
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12665
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12674
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12688
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12691
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12706
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12710
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12521
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12530
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12546 
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12554
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12569
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 12569
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16342
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16349
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16353
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16356
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16358
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16362
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16365
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3483 Hopper : D&RGW : 'As Delivered' 16371
1790 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588824
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588833
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588776
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588782
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588800
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : MP : As Delivered 588806
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587851
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587998
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587809
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587813
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587828
1650 / 1490
N/A

Bethlehem 3737 Hopper : CEI : 1973 "As Delivered" - 587870 w/ Herbie moniker
1650 / 1490
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - CB&Q #95222
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - CB&Q #95228
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - CB&Q #95234
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - CB&Q #95237
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628981
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628982
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628983
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628985
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628991
2590 / 2390
N/A

ExactRail HO EP-81902-06 GSI 53' 6" Bulkhead Flat Car, Burlington Northern #628993
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - ROCK ISLAND #91825
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - ROCK ISLAND #91832
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - ROCK ISLAND #91848
2590 / 2390
N/A

HO SCALE: GSI 53'-6" BULKHEAD FLAT CAR - ROCK ISLAND #91853
2590 / 2390
N/A

HO Chicago Great Western GSI 53'-6" Bulkhead Flat CGW #3012
2590 / 2390
N/A

HO Chicago Great Western GSI 53'-6" Bulkhead Flat CGW #3014
2590 / 2390
N/A

HO Chicago Great Western GSI 53'-6" Bulkhead Flat CGW #3015
2590 / 2390
N/A

HO Chicago Great Western GSI 53'-6" Bulkhead Flat CGW #3017
2590 / 2390
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111194
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111204
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111235
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111247
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111268
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111273
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111302
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111314
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111331
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111356
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111379
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111446
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111450
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111463
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111477
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111481
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111490
1,450 / 1,290
N/A

Trinity TRINCool 64' Reefer, Phase lll : ARMN : 111494
1,450 / 1,290
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110246
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110254
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110266
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110270
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110283
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110298
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110302
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110315
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110329
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110337
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110349
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110351
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110364
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110376
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110381
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110390
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110403
1,550 / 1,350
N/A

Trinity 64' TRINCool Phase I Reefer: UP/ARMN : 110412
1,550 / 1,350
N/A

TRINITY TRINCOOL 64' REEFER, PHASE 1 : ARMN : REPATCH SCHEME #110066
2390 / 1990
N/A

TRINITY TRINCOOL 64' REEFER, PHASE 1 : ARMN : REPATCH SCHEME #110079
2390 / 1990
N/A

TRINITY TRINCOOL 64' REEFER, PHASE 1 : ARMN : REPATCH SCHEME #110095
2390 / 1990
N/A

จำนวนผู้ชม 100103 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com