คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 71 คน

BWI (Broadway Limited)

HO Baggage Car, CZ/CB&Q/Silver Coyote #905
3600 / 2690
N/A

HO Vista Dome, CZ/CB&Q/Silver Rifle #4720
3900 / 2990
N/A

HO Vista Dome/Lounge, CZ/CB&Q/Silver Lounge #251
3900 / 2990
N/A

HO 10-6 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Cliff #427
3600 / 2690
N/A

HO 10-6 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Falls #428
3600 / 2690
N/A

HO 10-6 Sleeper, CZ/D&RGW/Silver Summit #1131
3600 / 2690
N/A

HO 10-6 Sleeper, CZ/D&RGW/silver Creed #1133
3600 / 2690
N/A

HO 10-6 Sleeper, CZ/WP/Silver Mountain #863
3600 / 2690
N/A

HO 16 Sleeper, CZ/CB&Q/Silver Cedar #402
3600 / 2690
N/A

HO Vista Dome/Obs, CZ/WP/Sliver Planet #882
3900 / 2990
N/A

HO Vista Dome Dorm/Lounge, Amtrak/Ex-CZ #9810
2900 / 2650
N/A

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2650
28500 / 2550
N/A

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2651
28500 / 2550
N/A

HO 10-6 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2652
28500 / 2550
N/A

HO 6-5 Sleeper, Amtrak/Ex-CZ #2201
28500 / 2550
N/A

HO Vista Dome/Obs, CZ/D&RGW/Silver Holly #1249
3900 / 2990
N/A

HO Passsenger Set, CZ (11)
31,500 / 28,990
N/A

HO Baggage Car, SP/1953 Coast Daylight #3302
3500 / 2850
N/A

HO Tavern Car, SP/1953 Coast Daylight #10314
3500 / 2850
N/A

HO Baggage Chair, SP/1953 Coast Daylight #3303
3500 / 2850
N/A

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#5
5,990 / 4,990
N/A

HO Chair Car, SP/1953 Coast Daylight #2486
3500 / 2850
N/A

HO Parlor Car, SP/1953 Coast Daylight #3003
3500 / 2850
N/A

HO Articulated Diner, SP/1953 Coast Daylight #2
7,500 / 6,590
N/A

HO Tavern Car, SP/1953 Coast Daylgiht #10315
3500 / 2850
N/A

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#7
5,990 / 4,990
N/A

HO Articulated Chair Car, SP/1953 Coast Daylight#8
5,990 / 4,990
N/A

HO Parlor Observation w/DCC,SP/Coast Daylight#2955
3,990 / 3,590
N/A

Rolling Thunder Complete Kit
12000 / 10090
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/17" Lettering Pack L(6)
6100 / 5350
N/A

HO Box, NYC #103633
1200 / 990
N/A

HO Box, NYC #105065
1200 / 990
N/A

HO Box, NYC #122766
1200 / 990
N/A

HO Box, NYC #121333
1200 / 990
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/17" Lettering Pack O(6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/24" Lettering Pack M(6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W w/24" Lettering Pack N(6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, SF Pack B (6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, C&NW Pack B (6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, D&RGW Pack B (6)
6100 / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, NS Pack B (6)
6100- / 5350
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, WAB Pack B (6)
6100 / 5350
N/A

HO GACX 53'6" Wood Express Reefer, NRC #124
1,400 / 1,200
N/A

HO GACX 53'6" Wood Express Reefer, URTX #3007
1,400 / 1,200
N/A

BLI 6960 Northern Pacific A-3 4-8-4, #2661, Pre-1947, Black Boiler, Paragon4 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
N/A / N/A
N/A

BLI 7245 T&P 2-10-4, #610, American Freedom Train, Paragon4 Sound & DCC, HO Scale
N/A / N/A
N/A

7247 T&P 2-10-4, #610, Eagle Fantasy Paint Scheme, Paragon4 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Airco" (2)
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Air Products
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Air Reduction"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Big 3"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Canadian Liquid Air"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Linde Type A" (2)
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Linde Type C"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "UTLX White"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "UTLX Black"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Airco"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "Air Products"
   
/
N/A

Broadway Limited 8041 - Cryogenic Tank Car Union Tank Car Co (UTLX) Air Reduction 80046 -
   
/
N/A

HO Cryogenic Tank Car, Big 3
   
/
N/A

HO Cryogenic Tank Car, Canadian Liquid Air
   
/
N/A

HO Cryogenic Tank Car, Linde Type A
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "UTLX White"
   
/
N/A

Broadway Limited Cryogenic Tank Car "UTLX Black"
   
/
N/A

2503 Baldwin Centipede A-A Set, PRR #5833/#5821 Set, Single-Stripe Freight Scheme, both units w/ Paragon4 Sound/DC/DCC, HO
N/A / N/A
N/A

2510 Baldwin Centipede A-A Set, UP #1600A/1601A Set, Yellow & Gray, both units w/ Paragon4 Sound/DC/DCC, HO
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited Imports BLI-2548, HO Baldwin Centipede A-A Set, w Par4 Sound, UP No 998/999 Fantasy Scheme
N/A / N/A
N/A

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160253 (black)
3,500 / 3,250
N/A

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160272 (black)
3,500 / 3,250
N/A

Auxiliary Water Tender -- Norfolk & Western #160278 (black)
3,500 / 3,290
N/A

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3604
3500 / 3700
N/A

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3477
3500 / 3700
N/A

HO P70R Passenger Car w/Ice AC, PRR/Red #3751
3500 / 3700
N/A

HO P70R Passenger Car, PRR A (4)
15500 / 13690
N/A

HO P70R Passenger Car, PRR/Red #1032
3900 / 3490
N/A

HO P70R Passenger Car, PRR/Red #1263
3900 / 3490
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W 17" Lettering Pack P (6)
7500 / 6390
N/A

HO H2a 3-Bay Hopper, N&W 24" Lettering Pack R (6)
7500 / 6390
N/A

HO Brass J3a 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #614 B
29900 / 27390
N/A

HO Brass J3a 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #614 E
29900 / 27390
N/A

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Paragon 3, UP #9513
35000 / 28890
N/A

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Paragon 3, UP #9084
35000 / 28890
On Stock

HO 4-8-8-4 AC5 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4115
22500 / 17690
N/A

HO 4-8-8-4 AC4 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4104
22500 / 17690
N/A

HO 4-8-8-4 AC4 Cab Fwd w/DCC & Paragon 3, SP #4101
22500 / 17690
N/A

HO Vista Dome/Obs, CZ/D&RGW #1145 "Silver Sky"
3900 / 2990
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CB&Q #641
17500 / 16390
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1142
17500 / 16390
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, SP #2708
17500 / 16390
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, SP #2720
17500 / 16390
N/A

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, SF #3423
15500 / 13590
N/A

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #5300
15500 / 13590
N/A

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #5308
15500 / 13590
N/A

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, GN #1353
15500 / 13590
N/A

HO Heavy 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, Christmas
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, RBN&M #425
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, C&A #657
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, C&A #659
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, CPR #2317
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, MILW #178
15500 / 13590
N/A

HO Light 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, UP #3222
15500 / 13590
N/A

HO Trackmobile w/DCC, CSX
4950 / 4250
N/A

HO Trackmobile w/DCC, FEC
4,650 / 4,250
N/A

HO Trackmobile w/DCC, NH
4900 / 4250
N/A

HO Trackmobile w/DCC, UP
5500 / 4590
N/A

HO Trackmobile w/DCC, Factory Paint
4900 / 4250
N/A

HO Trackmobile, PRR/Dark Green
3,200 / 2,790
N/A

HO Trackmobile w/DCC, National Steel Corp
5500 / 4590
N/A

HO Cryogenic Tank, AirCo (2)
3900 / 3390
N/A

HO Cryogenic Tank, Air Products (2)
3900 / 3090
N/A

HO Cryogenic Tank, Big Three Industires (2)
3900 / 3090
N/A

HO Cryogenic Tank, Canadian Liquid Air Co (2)
3900 / 3090
N/A

HO Cryogenic Tank, Linde (2)
3900 / 3090
N/A

HO Cryogenic Tank, Liquid Air Corporation (2)
3900 / 3390
N/A

HO Cryogenic Tank, NCG (2)
3900 / 3090
N/A

HO Cryogenic Tank, AirCo
1900 / 1690
N/A

HO Cryogenic Tank, Air Products
1900 / 1690
N/A

HO Cryogenic Tank, Big Three Industires
1900 / 1690
N/A

HO Cryogenic Tank, Canadian Liquid Air Co
1900 / 1590
N/A

HO Cryogenic Tank, Linde
1900 / 1590
N/A

HO Cryogenic Tank, Liquid Air Corporation
1900 / 1690
N/A

HO Cryogenic Tank, NCG
1900 / 1690
N/A

HO Cryogenic Tank, Undecorated/Type C
1900 / 1690
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Hooker Chemicals (4 Pack)
5500 / 4490
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Pittsburgh Plate Glass (4 Pack)
5500 / 4490
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set A (4 Pack)
5500 / 4490
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set B (4 Pack)
5500 / 4490
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set C 1940s, 4-pack
5900 / 4890
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set D EARLY 1950s, 4-pack
5900 / 4890
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set E LATE 1950s, 4-pack
5900 / 4890
N/A

HO 6000 Gallon Tank Cars, Variety Set F 1960s, 4-pack
5900 / 4890
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1931-1937 Appearance, 2-pack B, #1881 & #906
6500 / 6100
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1931-1937 Appearance, Single Car, #1422
3500 / 3150
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1931-1937 Appearance, Single Car, #1458
3500 / 3150
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1939-1941 Appearance, 2-pack A, #3690 & #1743
6500 / 6100
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1939-1941 Appearance, 2-pack B, #1346 & #862
6500 / 6100
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1939-1941 Appearance, Single Car, #1520
3500 / 3150
N/A

HO PRR P70 Coach, No AC, 1939-1941 Appearance, Single Car, #1803
3500 / 3150
N/A

HO PRR P70R Coach, w/ Ice AC, 1945-1948 Appearance, 2-pack A, #3432 & #3620
6500 / 6100
N/A

HO PRR P70R Coach, w/ Ice AC, 1945-1948 Appearance, 2-pack B, #3584 & #3537
6500 / 6100
N/A

HO PRSL P70 Coach, No AC, 1940's Appearance, 2-pack A, #9869 & #9927
6500 / 6100
N/A

HO PRSL P70 Coach, No AC, 1940's Appearance, 2-pack B, #9895 & #9902
6500 / 6100
N/A

HO CNJ 80' Coach, Blue Comet, 2-pack A, (Fantasy), Holmes (#1171) & Westphal (#1172)
6500 / 6100
N/A

HO CNJ 80' Coach, Blue Comet, 2-pack B, (Fantasy), D'Arrest (#1173) & Faye (#1174)
6500 / 6100
N/A

HO CNJ 80' Coach, Blue Comet, Single Car, (Fantasy), Spitaler (#1175)
3500 / 3150
N/A

HO CNJ 80' Coach, Blue Comet, Single Car, (Fantasy), Brorsen (#1177)
3500 / 3150
N/A

HO NYC 80' Coach, Two-tone Gray, 2-pack A, (Fantasy), #2024 & #2011
6500 / 6100
N/A

CN 80' Passenger Coach, Green & Black,  2-pack A, HO (Fantasy Paint Scheme)
6500 / 6100
N/A

HO CN 80' Coach, Green & Black, 2-pack B, (Fantasy), #5155 & #5138
6500 / 6100
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, 1941, As-Delivered Aftercooler, 25-C-100 Coal Tender, #4018
28500 / 26290
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, 1944, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Coal Tender, #4020
28500 / 26290
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, "The Big Boy Tour" Excursion, Standard Finish, With Challenger Excursion Tender #4014
28500 / 26290
N/A

 HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, Promontory Excursion, Glossy Finish, With Challenger Excursion Tender #4014
28500 / 26290
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound & DCC, Two-Tone Gray w/ Aluminum, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Tender, #4021 (Fantasy Scheme)
28500 / 26290
N/A

BLI 6700 Class E6 4-4-2 Atlantic PRR - Pennsylvania Railroad #460
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited Imports 6701, HO PRR E6 4-4-2 Atlantic, Paragon4 Sound & DCC, Pre-war #68
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited #6703 P.R.R. E-6 4-4-2 Steam Loco #1211
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited6706 PRR E6 4-4-2, #393, Post-war, Paragon4 Sound/DC/DCC, Smoke,
N/A / N/A
N/A

Broadway BLI6716 HO Great Northern S-2 4-8-4 Glacier Green Boiler with Vestibule Cab No.2582
N/A / N/A
N/A

HO Passenger Set, CB&Q/CZ (11)
29,000 / 25,690
N/A

BLI 7050 UP Big Boy #4007, 1941, As-Delivered Aftercooler, 25-C-100 Coal Tender, Paragon4 Sound & DCC, Smoke, HO Scale
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited 7051 HO Big Boy DCC & Paragon 4 Sound w/Smoke Union Pacific 4012
N/A / N/A
N/A

BLI 7052 UP Big Boy #4019, 1941, As-Delivered Aftercooler, 25-C-100 Coal Tender, Paragon4 Sound & DCC, Smoke, HO Scale
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited 7055 HO Big Boy DCC & Paragon 4 Sound w/Smoke Union Pacific 4022
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited HO ALCO Class 4-8-8-4 Big Boy Union Pacific UP #4014 DCC/SND LE
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited HO 4-12-2 Paragon4 Sound/DC/DCC , UP #9504
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited HO ALCO Class 4-8-8-4 Big Boy Union Pacific UP #4023 DCC/SND LE
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited 7060 HO Big Boy DCC & Paragon 4 Sound w/Smoke Union Pacific 4024
N/A / N/A
N/A

Broadway Limited 7350 HO Brass Hybrid 4-6-4 Hudson, Paragon4 DC/DCC/Sound, Santa Fe #3460
N/A / N/A
N/A

BLI 7360 HO Scale FEF-2 4-8-4 Steam Loco Union Pacific "Excursion" UP 844 Paragon4 Smoke
N/A / N/A
N/A

HO GS-4 4-8-4 Locomotive, SP #4442, In-Service As-Delivered, Daylight Paragon4
   
/
N/A

Broadway Limited Imports 7877, HO Scale Brass Hybrid New Haven I-5 4-6-4, Paragon4? Sound & DCC, NH #1409 McGinnis Fantasy Scheme
   
/
N/A

HO EMD F7 Locomotive A/B Set, ATSF 328L / 328A Warbonnet with Paragon4
   
/
N/A

Broadway Limited 6624 N ALCo RSD-15, Paragon4 DC/DCC/Sound, Southern Pacific
   
/
N/A

HO P70R Passenger Car, PRR B (4)
15500 / 17000
On Stock

SD40-2 High Hood w/DCC & Sound, CPR/Flags #5477
10,500 / 9,390
N/A

SD40-2 High Hood w/DCC & Sound, NS #3203
10,500 / 9,390
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron #6073
11,000 / 9,790
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron #6074
11,000 / 9,790
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron/Bubble #6072
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHP Iron/Bubble #6075
11,000 / 9,590
N/A

AC6000CW w/DCC & Sound, GECX/Green #6000
10,500 / 9,390
N/A

HO Centipede w/DCC & Sound, PRR #5828A1/#5828A2
17,500 / 15,290
N/A

HO Centipede w/DCC & Sound, PRR #5833/#5821
17,500 / 15,290
N/A

Centipede w/DCC & Sound, PRR #5830/#5818
17,500 / 15,600
N/A

HO NW2 w/DCC & Sound, GN #159
7,500 / 6,300
N/A

HO NW2 w/DCC & Sound, GN #162
7,500 / 6,300
N/A

HO NW2 w/DCC & Sound, PRR #9249
7500 / 6,300
N/A

HO NW2 w/DCC & Sound, EL #421
7,500 / 6,300
N/A

HO NW2 w/DCC & Sound, EL #424
7,500 / 6,300
N/A

HO SW7 Phase II w/DCC & Sound, UP #1810
7,500 / 6,300
N/A

Paragon 2 Diesel EMD SW7 - Sound & DCC Equipped -- Union Pacific #1803 (Armour Yellow, gray)
7,500 / 6,300
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9806
11,000 / 9,790
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9807
11,000 / 9,790
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, UP #7544
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, UP #7567
11,000 / 9,590
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9964
9,900 / 8,950
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9967
9,900 / 8,950
N/A

HO RSD-15 Low Nose, LS&I/Maroon #2404
11,000 / 8,990
N/A

HO RSD-15, PRR/DGLE #8615
11,000 / 8,990
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BHPIN/Blue #6076
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6440
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6441
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound,UP/Building America#7390
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound,UP/Building America#7391
11,000 / 9,590
N/A

HO AC6000CW w/DCC & Sound, CSX/Dark Future #690
11,000 / 9,590
N/A

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4102
19900 / 17650
N/A

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4112
19900 / 17650
N/A

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4117
19900 / 17650
N/A

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP/Lines #4100
19900 / 17650
N/A

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP/Lines #4125
19900 / 17650
N/A

HO E8 A/B w/DCC & Sound, Amtrak/Phase I #330/370
18500 / 15250
N/A

HO E8 Am/Bm w/DCC & Sound, SF #80L/80A
18500 / 15250
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9965
13500 / 10950
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, CB&Q #9966
13500 / 10950
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, NYC #4080
13000 / 10950
N/A

HO E8A w/DCC & Sound, NYC #4085
13000 / 10950
N/A

HO E9A w/DCC & Sound, UP #907
13500 / 10950
N/A

HO E9B w/DCC & Sound, UP #904B
11500 / 9590
N/A

HO ES44AC w/DCC &Paragon3,UP/Buliding America#8096
13900 / 12890
N/A

HO ES44AC w/DCC &Paragon3,UP/Buliding America#8104
13900 / 12890
N/A

HO SW1200 w/DCC & Sound, Amtrak #567
9500 / 7890
N/A

HO E6 A/B w/DCC & Sound, SF #15L/15A
18500 / 15250
N/A

HO SW1500 w/DCC & Sound, UP #1315
9500 / 8990
N/A

HO SW1500 w/DCC & Sound, UP #1327
9500 / 8990
N/A

HO SW1500 w/DCC & Sound, Cotton Belt #2488
9500 / 8990
N/A

HO SW1500 w/DCC & Sound, Cotton Belt #2517
9500 / 8990
N/A

HO SW1500 w/DCC & Sound, CSX/YN2 #1100
9900 / 8990
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Heritage II #5838
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6441
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #6438
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, CSX/YN3 #606
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, CSX/YN3 #623
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9808
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, CPR/Golden Beaver #9810
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, UP #7545
14500 / 12690
N/A

HO AC6000 w/DCC & Sound, UP #7562
14900 / 13300
N/A

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #300
13500 / 11990
N/A

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #315
13500 / 11990
N/A

EMD SD9 w/snd CB&Q #329
13500 / 11990
N/A

HO SD9 w/DCC & Paragon 3, CB&Q #334
13500 / 11990
N/A

HO PRR Streamlined K4, Paragon3 Sound, Bronze w/High- Mounted Keystone #3768
19500 / 18790
N/A

HO AC4 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4109
22500 / 19890
N/A

HO AC4 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4108
22500 / 19890
N/A

HO AC5 Cab Forward w/DCC & Paragon 3, SP #4119
22500 / 19890
N/A

HO PRR GG1, with Paragon3 Sound, #4813
14900 / 13390
N/A

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4840
14900 / 13390
N/A

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4801
14900 / 13390
N/A

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4856
14900 / 13390
N/A

HO PRR GG1, Paragon3 Sound, Cab #4857
14900 / 13390
N/A

HO GG1, Paragon3 Sound, Penn Central Cab #4824
14900 / 13390
N/A

HO GG1, Paragon3 Sound, Penn Central Cab #4845
14900 / 13390
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4739 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4742 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4707 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4738 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4722 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4735 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO Scale P5a Boxcab Electric Pennsylvania Railroad PRR 4773 DCC Sound
14500 / 13790
N/A

HO AC6000 w/DCC Smoke & Paragon 3, CSX #668
13500 / 12290
N/A

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3829
34890 / 33890
Sold Out

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3821
34890 / 33890
Sold Out

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3830
34890 / 33890
Sold Out

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3839
34890 / 33890
Sold Out

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3815
34890 / 33890
Sold Out

Brass Hybrid HO UP Early Challenger 4-6-6-4, w Paragon4 Sound, #3828
34890 / 33890
Sold Out

NYA HO F3 A B Phase IIa DCC&Paragon 3 CB&Q #116A B
14900 / 13690
N/A

NYA HO F3A Phase IIa w DCC & Paragon 3 CB&Q #116-D
1100 / 9890
N/A

NYA HO F3B Phase IIa w DCC & Paragon 3 CB&Q #116-C
11000 / 9890
N/A

HO F3 A B Phase I w DCC & Paragon 3 B&O #180A 180X
14900 / 13690
N/A

HO F3 A B Phase I w DCC & Paragon 3 NYC 1640 2422
14900 / 13690
N/A

C&O J3a 4-8-4, #613, In-Service Version, w/ Smoke Deflectors, Paragon3 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
29500 / 25990
N/A

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2660
28900 / 26990
N/A

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2661
28900 / 26990
N/A

Broadway Limited Imports, HO NP A-3 4-8-4 Northern, Paragon3 Sound & DCC, NP #2664,
28900 / 26990
N/A

Broadway Limited Imports, HO SP&S E-1 4-8-4 Northern, with Paragon3 Sound & DCC, SP&S Modern Excursion #700
28900 / 26990
N/A

HO SD7 w/DCC & Paragon 3, SP/Tiger Stripe #5281
12500 / 10590
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, BNSF/Wedge #6436
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, BNSF/Wedge #6438
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, CSX/YN3 #853
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, CSX/YN3 #876
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, NS/Black/White #8134
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, UP/Building #8098
13900 / 12690
N/A

HO ES44AC w/DCC & Paragon 3, UP/Building #8108 with smoke
13900 / 12690
N/A

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2581
29900 / 26990
N/A

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2577
29900 / 26990
N/A

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2588
29990 / 26990
N/A

Brass Hybrid HO Great Northern S-2 4-8-4, Paragon3 Sound, Vestibule Cab #2577
29900 / 26990
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound, #4009, 1941 As Delivered, Coal Tender
33900 / 26290
N/A

HO UP Big Boy, Paragon3 Sound, #4021, 1944 Wilson Aftercooler, Coal Tender
33900 / 26290
N/A

UP Big Boy #4024, 1944, Wilson Aftercooler, 25-C-400 Coal Tender, Sound/DC/DCC, HO
33900 / 26290
N/A

GE AC6000 CSX #666 P3 With Smoke
13900 / 11690
N/A

HO AC6000CW Diesel GE Demo #6000/Green Machine/DC/DCC Sound
13900 / 11690
N/A

HO AC6000CW Diesel SP #600/Daylight Colors/DC/DCC Sound & Sm
13900 / 11690
N/A

HO Baldwin RF-16, Paragon3 DCC Sound, Delaware & Hudson #1205
11500 / 9290
N/A

HO Late Challenger 4-6-6-4, w Paragon3 Sound, UP #3952
25500 / 23990
N/A

HO Scale Union Pacific Challenger 4-6-6-4 Coal Tender Locomotive No.3940
25500 / 23990
N/A

HO Scale Union Pacific Challenger 4-6-6-4 Oil Tender with Wind Wings Locomotive No.3978 
25500 / 23990
N/A

HO Niagara S1b 4-8-4, Paragon3 DCC Sound, NYC #6018
18500 / 16690
N/A

HO PRR T1 Duplex, Paragon3 DCC Sound, Modified #5519
21500 / 19950
N/A

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Canadian National #5300
13990 / 12790
N/A

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Central of New Jersey #831
13900 / 12790
N/A

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Southern Railway Green #1374
13900 / 12790
On Stock

HO USRA Heavy Pacific, Paragon3 Sound, Southern Railway Green #1381
13900 / 12790
On Stock

HO USRA Light Pacific, Paragon3 Sound, Great Northern Glacier Green #1377
13900 / 12790
N/A

HO PRR P5a Boxcab #4733, Par3 Sound & DCC, 1930's Passenger Type, DGLE w Gold Roman Lettering
15800 / 14690
N/A

HO P5a Boxcab, Par3 Sound & DCC, GN Empire Builder Fantasy Scheme #5020
15800 / 14690
N/A

HO P5a Boxcab, Par3 Sound & DCC, MILW Maroon & Orange #E42
15800 / 14690
N/A

HO 4-8-4 FEF-3 Paragon4, UP #844
27150 / 26150
Sold Out

HO 4-8-4 FEF-3 Paragon4, UP #843
27150 / 26150
Sold Out

 HO 4-8-4 FEF-3 Paragon4, UP #835
27150 / 26150
Sold Out

HO 4-8-4 FEF-3 Paragon4, UP #842
27150 / 26150
Sold Out

HO FEF-3 4-8-4, Paragon4 DC/DCC/Sound, Union Pacific #840
27150 / 26150
Sold Out

HO PRR E6 4-4-2 Atlantic, Paragon4 Sound & DCC, Pre-war #68
N/A / N/A
N/A

SD40-2 ATSF - Santa Fe #5030 Broadway Limited Paragon 4 w/Sound & DCC HO Scale
13500 / 12290
N/A

HO EMD SD40-2, Paragon4 DC/DCC/Sound, Santa Fe #5056
13500 / 12290
N/A

EMD SD40-2, UP 1972, Yellow & Gray w/Lightning Stripe, Paragon4 Sound/DC/DCC w/ DCC & Sound Union Pacific (UP) 1972 – HO Scale
13500 / 12290
N/A

EMD SD40-2, UP 1984, Yellow & Gray w/Lightning Stripe, Paragon4 Sound/DC/DCC w/ DCC & Sound Union Pacific (UP) 1984 – HO Scale
13500 / 12290
N/A

HO Northern Pacific A-3 4-8-4 Brass Hybrid, Pre-1947 w Gray Boiler, Paragon4 DCC Sound, NP #2667
30990 / 29990
Sold Out

HO Northern Pacific A-3 4-8-4 Brass Hybrid, Post-1947 w Gray Boiler, Paragon4 DCC Sound, NP #2662
30990 / 29990
On Stock

HO C&O L-1 Hudson, Original Orange #490
26500 / 24990
N/A

HO C&O L-1 Hudson, Later Yellow #492
26500 / 24990
N/A

HO PRR P5a Boxcab #4721, Par3 Sound & DCC, Freight Type, DGLE w Buff Yellow Roman Lettering
15500 / 14890
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack AirCo
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Air Liquide
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Air Products
3600 / 3350
On Stock

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack American Cryogenics
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Big 3 Welding Equipment
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Canadian Liquid Air
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Linde
3600 / 3350
N/A

Cryogenic Tank Car, NCG, 2-pack
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car 2-Pack Union Tank Car UTLX
3600 / 3350
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car AirCo
1950 / 1750
N/A

HO Cryogenic Tank Car Air Liquide
1950 / 1750
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car Air Products
1950 / 1750
On Stock

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car American Cryogenics
1950 / 1750
N/A

HO Scale Cryogenic Tank Car Big 3 Welding UTLX Single Car
1950 / 1750
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car Canadian Liquid Air
1950 / 1750
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car Linde
1950 / 1750
N/A

HO High-Capacity Cryogenic Tank Car NCG
1950 / 1750
N/A

HO Scale Cryogenic Tank Car UTLX Single Car
1950 / 1750
On Stock

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Columbia Southern #683, #688
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Dow Chemical #631, #632
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Ethyl Corporation #6062, #6073
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Ethyl Corporation #6037, #6042
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker Chemicals #640, #642
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker Chemicals #619, #626
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Penn Salt #231, #234
2990 / 2790
N/A

 HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Stauffer Chemical #3603, #3608
2990 / 2790
N/A

6000 Gallon Tank, UTLX, Black w/ yellow lettering, 2-pack, HO (UTLX #81143, UTLX #81146)
2990 / 2790
N/A

 HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte Chemicals #1337, #1340
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Monsanto #1021, Columbia Alkali #322
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Hooker #618, Electro- Bleaching Gas #302
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte #3601, Penn Salt #220
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Niagara Alkali #312, Southern Alkali #626
2990 / 2790
N/A

HO 6474 6,000 Gallon Tank Cars, Variety Set E (2-Pack)
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Penn Salt #232, Hooker #653
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Wyandotte #1336, Ethyl Corp #6038
2990 / 2790
N/A

HO 6,000 Gallon Tank Car 2-Pack, Columbia Southern #663, Dupont #6043
2990 / 2790
N/A

Broadway Address Changer
2850 / 2690
N/A

HO USRA 4-6-2 Light w/DCC & Sound, B&M #3715
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, B&O #5300
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, B&O #5301
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 4-6-2 Heavy w/DCC & Sound, Erie #2919
11,000 / 9,590
N/A

HO Hybrid 4-6-4 I-4-E w/DCC & Sound, NH #1351
29990 / 27050
N/A

HO Hybrid 4-6-4 I-4-D w/DCC & Sound, NH #1359
29990 / 20750
N/A

HO Hybrid 4-6-4 I-4-C w/DCC & Sound, NH #1392
29990 / 27050
N/A

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, UP #9048
28500 / 25090
N/A

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, UP #9035
28500 / 25090
N/A

HO Hybrid 4-12-2 w/DCC & Sound, Black/Graphite
28500 / 25090
N/A

HO Paragon2 4-8-4 T1 w/DCC & Sound, RDG #2100
15500 / 12900
N/A

HO Paragon2 4-8-4 T1 w/DCC & Sound, RDG #2102
15500 / 12900
N/A

HO USRA 2-8-2 Heavy w/DCC & Sound, SF #3288
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 2-8-2 Heavy w/DCC & Sound, SF #3289
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 2-8-2 Light w/DCC & Sound, UP #2485
11,000 / 9,590
N/A

HO USRA 2-8-2 Light w/DCC & Sound, UP #2491
11,000 / 9,590
N/A

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4104
19,500 / 17,690
N/A

HO AC-4 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4107
19,500 / 17,690
N/A

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4115
19,500 / 17,690
N/A

HO AC-5 Cab Forward w/DCC & Sound, SP #4121
19,500 / 17,690
N/A

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3869
16000 / 14390
N/A

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3880
16000 / 14390
N/A

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3857
16000 / 14390
N/A

HO Modern 2-10-2 w/DCC & Sound, SF #3890
16000 / 14390
N/A

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7010
15,000 / 13,900
N/A

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7013
15,000 / 13,900
N/A

MT-73 4-8-2 w/Oil Tender - Sound & DCC Union Pacific #7021
15,000 / 13,900
N/A

HO 4-8-2 MT-73 w/DCC & Sound, UP #7034
15,000 / 13,900
N/A

4-8-2 M1a/DCC/Sound PRR 6710
15,500 / 13,590
N/A

4-8-2 M1a/DCC/Sound PRR 6763
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6772
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-2 M1b w/DCC & Sound, PRR #6736
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-2 M1b w/DCC & Sound, PRR #6758
15,500 / 13,590
N/A

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6163
15,500 / 13,590
N/A

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6499
15,500 / 13,590
N/A

HO 2-10-4 J1 w/DCC & Sound, PRR #6492
15,500 / 13,590
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR #5549
18, 500 / 16,690
N/A

HO 4-6-2 K4, PRR/Pre-war #5041 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
N/A

HO 4-6-2 K4, PRR/Pre-war #5346
18,000 / 15,990
N/A

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #920 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
N/A

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #1139 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
N/A

HO 4-6-2 K4, PRR/1950's #5351 (metal body and tender)
18,000 / 15,990
N/A

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8022
18,000 / 15,690
N/A

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8304
19000 / 16290
N/A

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #8421
19000 / 16290
N/A

HO H10s 2-8-0 w/DCC & Sound, PRR/West Tender #9915( All metal )
18,000 / 15,690
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5501
18,500 / 16,690
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5503
18,500 / 16,690
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5516
18, 500 / 16,690
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5526
18,500 / 16,690
N/A

HO T1 4-4-4-4 w/DCC & Sound, PRR/Delivered #5536
18,500 / 16,690
N/A

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4243
15,500 / 12,900
N/A

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4326
15,500 / 12,900
N/A

HO 2-10-0 I1sa/Orig Light/Short Tender, PRR #4473
15,500 / 12,900
N/A

HO 2-10-0 I1sa/Mod Light/Long Tender, PRR #4394
15,500 / 12,900
N/A

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3755
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3760
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3764
15,500 / 13,590
N/A

HO 4-8-4 w/DCC & Sound, SF #3754
15,500 / 13,590
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2196
19,500 / 18,390
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2197
19,500 / 18,390
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2198
19,500 / 18,390
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W #2199
19,500 / 18,390
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Sound, N&W#2200
19,500 / 18,390
N/A

HO S-3 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, MILW #261
25000 / 22890
N/A

HO S2 6-8-6 w/DCC &Paragon3,PRR/Sm Deflectors#6200
31500 / 26990
N/A

HO S2 6-8-6 w/DCC &Paragon3,PRR/Lg Deflectors#6200
34,000 / 29,900
N/A

HO S2 6-8-6 w/DCC & Paragon 3, Varnished Brass
34,000 / 29,900
N/A

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #610
33900 / 28990
N/A

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #612
33900 / 28990
N/A

HO Hybrid 2-10-4 w/DCC & Paragon 3, T&P #624
33900 / 28990
N/A

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2579
32,000 / 28,190
N/A

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2580
32,000 / 28,190
N/A

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2587
32,000 / 28,190
N/A

HO S-2 4-8-4 w/DCC & Paragon 3, GN #2585
32,000 / 28,190
N/A

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6751/Pre- war
19500 / 17390
N/A

HO 4-8-2 M1a w/DCC & Sound, PRR #6712/Pre- war
19500 / 17390
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2191
26500 / 24190
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2192
26500 / 24190
N/A

HO 2-8-8-2 Y6b w/DCC & Paragon 3, N&W #2198
26500 / 24190
N/A

HO 2-10-0 I1sa w/DCC & Paragon 3, PRR #4372
19500 / 17390
N/A

HO 2-10-0 I1sa w/DCC & Paragon 3, PRR #4398
19500 / 17390
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4008
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4011
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4020
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4022
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3,Undecorated#2
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP/DMV #4005
33900 / 28990
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Paragon 3, UP #4014
33900 / 28990
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #3683
19500 / 17390
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #3846
19500 / 17390
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War
19500 / 17390
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Post-War #3740
19500 / 17390
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Post-War #3849
19500 / 17390
N/A

HO K4s 4-6-2 w/DCC & Paragon 3, PRR/Pre-War #5365
19500 / 17390
N/A

HO L-1 4-6-4 w/DCC & Paragon 3, C&O #491
32000 / 28790
N/A

HO L-1 4-6-4 w/DCC & Paragon 3,C&O/B&O Museum #490
32000 / 28790
N/A

HO USRA Light 2-8-2 w/DCC & Paragon 3, B&O #4503
14500 / 13690
N/A

HO ATSF Mikado 2-8-2, w Paragon3 Sound, #4018
18900 / 17690
N/A

HO ATSF Mikado 2-8-2, w Paragon3 Sound, #4023
18900 / 17690
N/A

HO 2-8-2 Mikado w/DCC & Paragon 3 SF num4025
18900 / 17690
N/A

HO ATSF Mikado 2-8-2, w Paragon3 Sound, #4099
18900 / 17690
N/A

HO Auxiliary Water Tender, N&W/Maroon Stp #220166
3500 / 3290
N/A

HO Auxiliary Water Tender, C&O/Safety #614-A
3500 / 3290
N/A

HO Auxiliary Water Tender, SP/Daylight #4219
3500 / 3290
N/A

HO Auxiliary Water Tender, MILW/Black
3500 / 3290
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3711
28500 / 24890
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3714
28500 / 24890
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Oil Tender, UP #3982
28500 / 24890
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Paragon 3/Museum, UP #3977
28500 / 24890
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CPR #3716
18900 / 16790
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3,CPR #3727
18900 / 16790
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1140
18900 / 16790
N/A

HO 2-8-0 Consolidation w/DCC & Paragon 3, GN #1148
18900 / 16790
N/A

5989 N&W Class A 2-6-6-4, #1218, Glossy Museum Finish, Paragon3 Sound/DC/DCC, HO
23500 / 20950
N/A

BLI - R6345 REFURBISHED 2-8-0 Consolidation, DM&IR #348, Gray Boiler, Paragon3 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
17500 / 15990
N/A

6416 N&W Y6b 2-8-8-2, #2198, 1960's Blue Fantasy Paint Scheme, 22I tender, Paragon3 Sound/DC/DCC, Smoke, HO
23500 / 20950
N/A

HO Milwaukee Road S-3 4-8-4, Paragon4 Sound/DC/DCC, Black Hiawatha Fantasy Scheme #261
25000 / 22400
N/A

PRR I1sa 2-10-0, HO #4390, Modern Headlight, 210F82A Long Tender, Paragon4 Sound/DC/DCC,
21000 / 18690
N/A

Cryogenic Tank Car, Air Products
3990 / 3250
N/A

Cryogenic Tank Car, American Cryogenics
3990 / 3250
N/A

Cryogenic Tank Car, Linde
3990 / 3250
N/A

Cryogenic Tank Car, UTLX, White
3990 / 3250
N/A

Cryogenic Tank Car, American Cryogenics
1800 / 1699
N/A

จำนวนผู้ชม 100102 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com