คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 42 คน

ATL (Atlas)

Atlas : HO 24" Curves
N/A / N/A
N/A

170 ATLAS Universal Rail Joiners -- Nickel-Silver (for Code 100 or Code 83 Rail) pkg(48)(HO Scales)Part # 150-170
N/A / N/A
N/A

HO Cupola Caboose, N&W #518595
1,200 / 990
N/A

HO Cupola Caboose, NS #555569
1,350 / 1,190
N/A

50' GARX Reefer, SSW #50080
950 / 850
N/A

GARX Reefer, D&RGW #50986
950 / 850
N/A

GARX Reefer, D&RGW #50999
950 / 850
N/A

Code 100 Custom Line(R) Mark IV Turnout -- Wye
850 / 695
N/A

HO-Gauge Code 100 Custom Line Mark IV #6 Left-Hand Turnout
850 / 695
N/A

HO Code 100 Mark IV #6 Right-Hand Turnout 
850 / 695
N/A

Code 100 Custom Line(R) Mark IV Turnout -- No. 8, Right Hand
990 / 890
N/A

HO Die-Cast Volvo Timber L180C
750 / 650
N/A

HO Die-Cast Volvo Excavator EC210
750 / 650
N/A

Code 83 Flex-Track - 36" 91.4cm Long Section -- Brown Ties
- / 270/ 1 pc
N/A

HO KIT Signal Tower ATL704
N/A / N/A
N/A

HO Code 100 9" Straight (6)
400 / 320
N/A

HO Code 100 6" Straight (4)
280 / 210
N/A

C100 3" Straight Track 6Pc (HO)
280 / 210
N/A

HO Code 100 18" Radius 1/3 Curve (4)
280 / 210
N/A

HO Trainman Set, CPR
6,900 / 5,990
N/A

HO Trainman Set, SF
6,900 / 5,990
N/A

HO Trainman Set, UP
6,900 / 5,990
N/A

HO Trainman Set, N&W
6,900 / 5,990
On Stock

TrainMan GP39-2 Phase I, CSX/YN3 #4301
4,400 / 3,750
N/A

HO TrainMan GP39-2 Phase I, CSX/YN3 #4305
4,4,00 / 3,750
N/A

HO Trainman GP39-2 Phase I, UP #1229
4,400 / 3,750
N/A

HO Trainman GP39-2 Phase I, UP #1234
4,400 / 3,750
N/A

HO TrainMan RS32, SP #7302
4,400 / 3,750
N/A

TrainMan NRE Genset, CSX #1301
5,000 / 3,950
N/A

HO Trainman NRE Genset, NS #300
5,200 / 4,100
N/A

TrainMan NRE Genset, Pacific Harbor Line #30
5,000 / 3,950
N/A

GP40 w/DCC & Sound, Pam Am Railway/MEC #352
9,500 / 7,900
N/A

GP40 w/DCC & Sound, MP #616
9,500 / 7,900
N/A

HO Trainman NRE Genset, BNSF #1251
5,200 / 4,100
N/A

HO Trainman NRE Genset, CSX #1302
5,200 / 4,100
N/A

HOTrainman NRE Genset,San Diego&ImperialValley#701
5,200 / 4,100
N/A

HO Trainman NRE Genset, UP #2720
5,200 / 4,100
N/A

HO Dash 8-40CW, CR/Quality #6159
5900 / 5090
N/A

HO Dash 8-40CW, CSX/Patched CR Quality #7302
5900 / 5090
N/A

HO Dash 8-40CW, CSX/Patched CR Quality #7307
5900 / 5090
N/A

HO C424 w/DCC & Sound, ST #70
8500 / 7590
N/A

HO C424 w/DCC & Sound, ST #74
8500 / 7590
N/A

HO C425 w/DCC & Sound, Morrison Knudsen #6101
8500 / 7590
N/A

GMD GP40-2W CN Late Version - Standard DC - Master Series Silver -- Canadian National #9645
6500 / 5950
N/A

GMD GP40-2W CN Late Version - Standard DC - Master Series Silver -- Canadian National #9657
6500 / 5950
N/A

GMD GP40-2W CN Early Version w/Sound & DCC(Lok sound) Master Series Gold -- Canadian National #9653 (Zebra Stripes, black, white, red)
9,900 / 7,690
N/A

GMD GP40-2W CN Early Version w/Sound & DCC (Loksound)Master Series Gold -- Canadian National #9662 (Zebra Stripes, black, white, red)
9,900 / 7690
N/A

GMD GP40-2W CN Late Version w/Sound & DCC (Loksound) Master Series Gold -- Canadian National #9645 (black, white, red; gray CNNA North America Logo)
9,900 / 7,690
N/A

HO AEM-7/ALP-44 w/DCC & Sound, AMTK #918
12500 / 10150
N/A

HO AEM-7/ALP-44 w/DCC & Sound, AMTK #923
12500 / 10150
N/A

HO AEM-7/ALP-44 w/DCC & Sound, NJT #4409
12500 / 10150
N/A

HO Trainman GP39-2, UP #1202
4500 / 3990
N/A

HO Dash 8-40B w/DCC & Sound by ESU , CSX/YN3 #5975
9900 / 8990
N/A

HO Dash 8-40BW w/DCC & Sound, AOK #581
9900 / 8990
N/A

HO SD24, Maryland Midland/ex-BN #6252
6,000 / 4,100
N/A

HO SD24, Maryland Midland/ex-BN #6255
6,000 / 4,100
N/A

HO SD24, Precision National #6311
6,000 / 4,100
N/A

TM GP38-2, SP #4823
4,400 / 3,750
N/A

HO TrainMan 50'6" ACF Box, Atlantic & Western #2
650 / 570
N/A

RTR 60' ACF Auto Box, CSX #172616
1,090 / 950
N/A

RTR 60' Double Dr Auto Box, Chessie/C&O #488726
1,090 / 950
N/A

RTR 60' Double Door Auto Box, D&RGW #63854
1,090 / 950
N/A

RTR 60' Double Door Auto Box, UP #960559
1,090 / 950
N/A

RTR 60' Double Door Auto Box, UP #960562
1,090 / 950
N/A

50' Plug-Door Boxcar - Master Line
1,100 / 950
N/A

HO 50' ACF PD Smoothside Box, A&W #8093
950 / 850
N/A

HO Trainman 40' Plug Door Box, MDT/PVYX #403
850 / 620
N/A

Postwar 50' Double-Door Boxcar
1,250 / 1,050
N/A

NYAHO 50' Postwar DD Box, UP#300014
1250 / 1050
N/A

NYAHO 50' Postwar DD Box, CN#551009
1250 / 1050
N/A

NYAHO 50' Postwar DD Box, CN#551188
1250 / 1050
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (Ex-CSX, blue, yellow)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (Ex-CSX, blue, yellow)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (Ex-CSX, blue, yellow)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (Ex-CSX, blue, yellow)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (gray, black, yellow, red)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (gray, black, yellow, red)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (gray, black, yellow, red)
1,400 / 1,200
N/A

42' Coil Steel Car w/Fishbelly Side Sill (gray, black, yellow, red)
1,400 / 1,200
N/A

HO NSC 50' Plug Door Box, BCR #851011
1450 / 1200
On Stock

HO Trainman 52' Evans Gondola, D&RGW #6023
1100 / 890
N/A

HO 60' ACF Single Door Auto Box, SSW #63400
1100 / 950
N/A

60' Auto Box N&W #600918
1250 / 990
On Stock

HO 60' ACF Double Door Auto Box, CPR #205091
1100 / 950
N/A

HO Thrall 2743 Gondola w/Cover, Nucor #2002
1790 / 1590
N/A

HO Thrall 2743 Gondola w/Cover,Republic Stl#270001
1790 / 1590
N/A

HO Thrall 2743 Gondola w/Cover, USSTL #260111
1790 / 1590
N/A

HO Articulated Auto Carrier, FEC #110641
3500 / 2500
N/A

HO Artic Auto Carrier, Nthwstrn Oaklahoma#798279
3500 / 2500
N/A

HO Artic Auto Carrier, Nthwstrn Oaklahoma#798329
3500 / 2500
N/A

HO 50' Postwar Single Door Box, D&RGW #64057
1350 / 1190
N/A

HO 50' Postwar Single Door Box, D&RGW #64064
1350 / 1190
N/A

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Norchem #6001
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Norchem #6010
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Norchem #6015
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Oxy Vinyls #1602
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Oxy Vinyls #1691
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Covered Hopper, Oxy Vinyls #1757
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Cov Hopper,Dependable Feeds #1031
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 5701/5800 Cov Hopper,Dependable Feeds #1053
1650 / 1490
On Stock

GATX 20,700-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master(R) -- Pemex PMEX #5143 (white, green)
1950 / 1790
N/A

GATX 20,700-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master(R) -- Pemex PMEX #5151
1650 / 1550
N/A

Thrall 4750 Covered Hopper State of Alaska 12 – HO Scale
1200 / 1090
N/A

Thrall 4750 Covered Hopper AACX/Blue/Yel #018
1200 / 1090
N/A

HO ACF 33000 Gallon Tank Car Master Penn Central 799001
1650 / 1490
On Stock

HO 33,000GAL TANK CAR PC 799007
1650 / 1490
On Stock

HO 33K Gallon Tank Car GLNX 34235 (Blue/White)
1650 / 1490
N/A

HO 33K Gallon Tank Car GLNX 34236 (Blue/White)
1650 / 1490
N/A

HO ACF 33000 Gallon Tank Car Master ACFX 17067
1650 / 1490
N/A

Ho 33,000gal TANK CAR ACFX 17069
1650 / 1490
N/A

HO ACF 33,000 Gallon Tank Car Master Canadian National 911
1650 / 1490
N/A

HO ACF 33,000 Gallon Tank Car Master Cal Gas SHPX 17431
1650 / 1490
On Stock

Ho 33,000gal TANK CAR AHPX 17433
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 33,000 Gallon Tank Car Master CNTX 1212
1650 / 1490
On Stock

HO ACF 33000 Gallon Tank Car Master CNTX 1217
1650 / 1490
On Stock

HO 89'4" Flat Car, SOU #50128
1,100 / 890
N/A

HO 89'4" Flat Car, SOU #50176
1,100 / 890
N/A

HO 89'4" Flat Car, TT #974752
1,100 / 890
N/A

HO 89'4" Flat Car, TT #974777
1,100 / 890
N/A

HO 89'4" Flat Car, TT #974834
1,100 / 890
N/A

HO 89'4" Flat Car, East Carbon Develop #20668
1,100 / 890
N/A

TrainMan Flat, TTX #80816
720 / 630
N/A

TrainMan Flat, TTX #81081
720 / 630
N/A

TrainMan Flat, TTX #81133
720 / 630
N/A

TrainMan Flat, UP #52100
720 / 630
N/A

TrainMan Flat, UP #52114
720 / 630
N/A

TrainMan Flat, UP #521199
720 / 630
N/A

HO 89'4" Flat w/Hitches, SP #520548
1,350 / 1,100
N/A

HO 89'4" Flat w/Hitches, SP #520586
1,350 / 1,100
N/A

HO 89'4" Flat, TT #976000
1,350 / 1,100
N/A

HO 89'4" Flat, TT #976041
1,350 / 1,100
N/A

HO 89'4" Flat, TT #976074
1,350 / 1,100
N/A

HO 89'4" Flat, TT #976119
1,350 / 1,100
N/A

HO Articulated Auto Carrier, FEC #110627
2,400 / 1,990
N/A

HO Articulated Auto Carrier, TTX #880190
2,400 / 1,990
N/A

HO Articulated Auto Carrier, TTX #880229
2,400 / 1,990
N/A

HO Articulated Auto Carrier, TTX #880232
2,400 / 1,990
N/A

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run - Master(R) -- Pacer Stacktrain BRAN #5580 (blue)
4,000 / 3,590
N/A

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run - Master(R) -- Pacer Stacktrain BRAN #5586 (blue)
4,000 / 3,590
On Stock

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run - Master(R) -- Pacer Stacktrain BRAN #5590 (blue)
4,000 / 3,590
N/A

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run - Master(R) -- Pacer Stacktrain BRAN #5599 (blue)
4,000 / 3,590
N/A

Thrall Triple 53' Articulated Well,(yellow ) TTX #728688
4,000 / 3,590
N/A

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run -- TTX DTTX #728725 (yellow)
4,000 / 3,590
N/A

Thrall 53' 3-Unit Articulated Well Car - Ready to Run -- TTX DTTX #728749 (yellow)
4,000 / 3,590
N/A

NYA HO HH600/660, Hoboken #601
5200 / 4590
N/A

NYA HO HH600/660, L&N #10
5200 / 4590
N/A

RTR 6-Bay Cylindrical Hopper, GN #71611
1,190 / 1,020
N/A

RTR 6-Bay Cylindrical Hopper, N&W #71861
1,190 / 1,020
N/A

HO 42' Fishbelly Coil Car, P&W #494729
1,200 / 990
N/A

HO 42' Fishbelly Coil Car, P&W #494742
1,200 / 990
N/A

HO Thrall 2743 Gondola, Chicago Freight Car #50000
1250 / 1050
N/A

HO Thrall 2743 Gondola, Chicago Freight Car #50010
1250 / 1050
N/A

Signal Type G, Double Head N Scale
1400 / 1250
N/A

 HO-Scale Telephone Poles
390 / 300
On Stock

2008 Dodge Charger, Highway Patrol
650 / 520
N/A

N SD9, B&O #1835
3,500 / 3,250
N/A

N GP40-2, WP #3548
4,100 / 3,790
N/A

N GP40-2, SSW #7629
4,100 / 3,790
N/A

N GP40-2, SSW #7642
4,100 / 3,790
N/A

N GP40-2, Iowa, Chicago & Eastern #4201
4,100 / 3,790
N/A

N SD60M, CPR #6258
4,500 / 4,190
N/A

N SD60M, CPR #6259
4,500 / 4,190
On Stock

HO 20,700-Gallon Tank, DOW #4752
1,350 / 1,090
N/A

HO 20,700-Gallon Tank, DOW #4786
1,350 / 1,090
N/A

HO 20,700-Gallon Tank, Monfort Packaging #35818
1,350 / 1,090
N/A

HO 33,000-Gallon Tank, Petrolane #16996
1,350 / 950
N/A

23,500-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master?
1,250 / 1,050
N/A

23,500-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master?
1,250 / 1,050
N/A

23,500-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master?
1,250 / 1,050
N/A

23,500-Gallon Tank Car - Ready to Run - Master?
1,250 / 1,050
N/A

NYA HO 11K Gal Tank, RRGX #101
1250 / 990
N/A

HO Trinity 25,500-Gallon Tank, NS/First #490411
2100 / 1750
N/A

HO Trinity 25,500-Gallon Tank, NS/First #490911
2100 / 1750
N/A

HO Code 100 36" Super-Flex Bulk
290 / 240
Sold Out

HO Universal Rail Joiners (48)
190 / 150
On Stock

Nickel Silver, Black Ties, 36" 90cm Long Section pkg(5)
250 / 220/1
On Stock

HO 48' Pines Trailer, NS #613277
600 / 520
On Stock

HO 48' Pines Trailer, NS #613505
600 / 520
On Stock

HO 48' Pines Trailer, TIP #228027
600 / 520
On Stock

HO 48' Pines Trailer, CN #210361
600 / 520
On Stock

HO 48' Pines Trailer, CN #210740
600 / 520
On Stock

HO 48' Pines Trailer, Transamerica #215154
600 / 520
On Stock

HO Trainman 85' Trash Flat, Joseph Trans #400150
800 / 690
N/A

Turntable Motor Drive
1,400 / 1,250
N/A

Manual Turntable
1,450 / 1,250
N/A

Plastic Insulating
120 / 100
On Stock

HO KIT Water Tower
650 / 550
On Stock

KIT Signal Tower
650 / 500
On Stock

HO KIT Passenger Station
750 / 600
N/A

KIT 3Stall Roundhouse
1,500 / 1,300
N/A

HO KIT Trainman Rural Station
900 / 790
N/A

HO KIT Trainman Interlocking Tower
900 / 790
N/A

HO KIT Trainman Branch Line Station
900 / 790
N/A

HO KIT Maywood Station
1,300 / 1,150
N/A

KIT Lumber Yard & Office
850 / 600
N/A

Picket Fence & Gate, 72"
350 / 250
N/A

Rustic Fence & Gate, 72"
350 / 250
N/A

HO Sheep (12 White & 1 Black)
250 / 180
N/A

Stacked Mill Lumber
250 / 200
N/A

Over & Under Pier Set (47)
850 / 720
N/A

HO 3" Bridge Pier Set (4)
220 / 190
N/A

Pier Girder Set (4)
220 / 160
N/A

Code 100 24" Curve (6)
450 / 380
N/A

HO Code 100 Straight Assortment
350 / 250
N/A

Warren Truss Bridge
450 / 390
N/A

Deck Truss Bridge
450 / 320
N/A

Plate Girder Bridge
450 / 320
N/A

KIT C100 18" Truss Bridge, Blk
1,500 / 1,390
On Stock

KIT C100 18" Truss Bridge, S1
1,400 / 1,150
N/A

จำนวนผู้ชม 100092 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com