คุณยังไม่ได้ทำการ Login
            ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท่าน   ขณะนี้โชว์รูมได้เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศได้แล้วครับ                                                                                                                                                                                                          Welcome             Now Open New showroom. Welcome see layout of bachmann complete   100%......              
4 Mar, 2019   Online 26 คน

ATHG (Athearn Genisis)

HO G2 SD70ACe w/DCC & Snd,MRL/Essential Work #4404
N/A / N/A
N/A

HO Steam Tender Oil, UP/Black
3450 / 3190
N/A

HO Steam Tender Oil, UP/Two-Tone Grey/Yellow
4500 / 3190
N/A

HO Steam Tender Oil, UP/Two-Tone Grey/Silver
4500 / 3190
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank, GATX
   
/
N/A

HO 13,600-Gal Acid Tank, UTLX/White/Reflectors (3)
N/A / N/A
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,UTLX/White &Green#11757
N/A / N/A
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,UTLX/White &Green#11799
N/A / N/A
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,UTLX/White & Green (3)
N/A / N/A
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, PROX
   
/
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, PROX
   
/
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, PROX #2 (3)
   
/
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, NATX
   
/
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, NATX
   
/
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, NATX
   
/
N/A

HO 50' PC&F SS Box with 14' Plug Door, UP/SP #694701
N/A / N/A
N/A

HO 50' PC&F SS Box w/14' Plug Door, UP/SP #850112
N/A / N/A
N/A

HO 50' PC&F SS Box with 14' Plug Door, UP/SP #850160
N/A / N/A
N/A

HO 50' PC&F SS Box w/14' Plug Door, UP/SP #850191
N/A / N/A
N/A

HO 50' PC&F SS Box w/14' Plug Door, GWS/SSW #23793
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase I, EMDX
   
/
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase I, UP
   
/
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase I, UP
   
/
N/A

HO G2 SD90MAC UP #3770
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC, UP #3681
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC, CEFX/CPR #119
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC, CEFX/CPR #133
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase I With DCC & Sound, UP
   
/
N/A

HO G2 SD90MAC w/DCC & Sound, CPR #9112
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC w/DCC & Sound, CPR #9139
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD90MAC w/DCC & Sound, NS #7287
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD80MAC, C&NW
   
/
N/A

HO G2 SD80MAC, C&NW
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, MP
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, MP
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, SCL
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, SCL
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, GTW
   
/
N/A

HO GP18 With DCC & Sound, GTW #4707
   
/
N/A

HO G2 AC4400CW, CSX
   
/
N/A

HO G2 AC4400CW, UP
   
/
N/A

HO G2 AC4400CW W/DCC & Sound, CSX #1
   
/
N/A

HO G2 AC4400CW W/DCC & Sound, UP
   
/
N/A

HO 20K Gallon Acid Tank, GATX Black Band
   
/
N/A

HO 20K Gallon Acid Tank, GATX Black Band #20438
   
/
N/A

HO 20K Gallon Acid Tank, GATX Black Band
   
/
N/A

HO Gas Turbine w/Tender, UP #72
N/A / N/A
N/A

HO Gas Turbine w/Tender w/DCC & Sound, UP #67
N/A / N/A
N/A

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Gothic #4609
2,750 / 2,390
N/A

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4635
2,750 / 2,390
N/A

Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4641
2,750 / 2,390
N/A

HO Bay Window C-50-7 Caboose, SP/Roman #4646
2,750 / 2,390
N/A

HO Genesis Motor w/Flywheels
N/A / N/A
N/A

Athearn HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48616
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48617
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48618
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48619
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48620
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48621
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48622
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48623
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48624
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain Intermediate,GATX/Yellow Stripe#48625
N/A / N/A
N/A

HO TankTrain A/B Set,GATX/YellowStripe#48615/48626
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SOU/TTBX #930177
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SOU/TTBX #930190
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SOU/TTBX #930202
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC/BTTX #913217
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC/BTTX #913213
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, CB&Q /BTTX #930171
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, CB&Q /BTTX #930176
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, CB&Q /BTTX #930180
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco/TTBX #910423
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco/TTBX #910427
N/A / N/A
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco/TTBX #910430
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2, NS #2675
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2, VTR #431
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2, VTR #432
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, NS #2681
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, FEC #105
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, FEC #106
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, FEC #107
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, CN-25/Heritage #8898
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, CN # 8921
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, CN #8934
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70M-2 w/DCC & Sound, CN/GT/Heritage #8952
N/A / N/A
N/A

HO DDA40X Locomotive With DCC & Sound, UP
   
/
N/A

HO DDA40X Locomotive With DCC & Sound, UP #6900 & ICC Cab
   
/
N/A

HO PS-2 2893 3-Bay Covered Hopper, C&O
   
/
N/A

HO MP15AC With DCC & Sound
   
/
N/A

HO G2.0 SD60M Tri-Clops With DCC & Sound, Ex-UP WAMX #6027
   
/
N/A

HO G2 SD70ACe, Tacoma Rail #7002
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4400
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4401
N/A / N/A
N/A

HO G2 SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4403
N/A / N/A
N/A

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, CB&Q #13632
6500 / 5190
N/A

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, FW&D #157
6500 / 5190
N/A

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25506
6500 / 5190
N/A

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25520
6500 / 5190
N/A

HO ICC Caboose w/Lights & Sound, UP #25534
6500 / 5190
N/A

HO C-26 ICC Caboose With Lights & Sound, B&O
   
/
N/A

HO C-26 ICC Caboose With Lights & Sound, B&O
   
/
N/A

HO C-26 ICC Caboosew/Light &Snd,Chessie/B&O#C
   
/
N/A

HO CE-8 ICC Caboose/Light/Snd,SF/Kodachrome
   
/
N/A

HO CE-11 ICC Caboose With Lights & Sound, SF
   
/
N/A

HO CE-11 ICC Caboose With Lights & Sound, SF
   
/
N/A

HO CE-8 ICC Caboose With Lights & Sound, SPSF
   
/
N/A

HO C-20 ICC Caboose With Lights & Sound, N&W
   
/
N/A

HO C-20 ICC Caboose With Lights & Sound, N&W
   
/
N/A

HO CA-9 ICC Caboose With Lights UP
   
/
N/A

HO CA-9 ICC Caboose With Lights UP
   
/
N/A

HO CA-9 ICC Caboose With Lights UP
   
/
N/A

HO CA-8 Late Caboose With Lights UP
   
/
N/A

HO CA-8 Late Caboose With Lights UP
   
/
N/A

HO ICC Caboose With Lights, FW&D
   
/
N/A

HO ICC Caboose With Lights, FW&D
   
/
N/A

HO CE-6 ICC Caboose With Lights, SF
   
/
N/A

HO CE-6 ICC Caboose With Lights, SF
   
/
N/A

HO CE-11 ICC Caboose With Lights, SF
   
/
N/A

HO ICC Caboose CA-10 With Lights & Sound, UP
   
/
N/A

HO G2.0 SD59M-2 With DCC & Sound
   
/
N/A

HO G2.0 SD59M-2 With DCC & Sound, UP
   
/
N/A

HO AMD103/P42, Amtrak/50th Anniversary Blue #100
   
/
N/A

HO AMD103/P42, Amtrak/50th Anniversary Phase V #46
   
/
N/A

HO AMD103/P42, Amtrak/50th Anniversary PhaseVI#108
   
/
N/A

HO AMD103/P42DC With DCC & Sound, VIA #915
   
/
N/A

HO P40DC Locomotive With DCC & Sound, Amtrak, Phase V
   
/
N/A

HO SD60I, TRRA/Red/White #4001
N/A / N/A
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4004
28500 / 26590
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4006
28500 / 26590
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound, UP #4017
28500 / 26590
N/A

HO SD70ACe w DCC & Sound UP #1111 
12900 / 11690
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/Spirit of UP #1943
13000 / 11450
N/A

HO 4-8-8-4 w/DCC & Sound, UP/Promontory #4014
28500 / 26590
N/A

HO SD70ACe with DCC & Sound UP George HW Bush #4141
13000 / 11450
N/A

HO F9 A/B w/DCC & Sound, D&RGW #5771/5762
22500 / 19350
N/A

HO F9 A/B w/DCC & Sound, D&RGW #5774/5772
22500 / 19350
N/A

HO SCALE GP15-1 W/DCC & SOUND, BNSF #1481
12500 / 11150
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BNSF Heritage 1 #1478
12500 / 11150
N/A

HO GP40-2 w/DCC & Sound, SP #7242
11000 / 9890
N/A

HO GP40-2 w/DCC & Sound, SP #7244
11000 / 9890
N/A

HO F3B w/DCC & Sound, WP #801-B
12500 / 10690
N/A

HO EMD F7A, Tsunami2 DCC Sound, Santa Fe #326L
13500 / 11690
N/A

HO EMD F7A/F7B, Tsunami2 DCC Sound, Santa Fe #339L/#348A
24500 / 22590
N/A

HO FP7A/F7B w/DCC & Sound, WP #805-D/#805-B
19,100 / 16,100
N/A

HO FP7/F7B w/DCC & Sound, MILW/Yellow #102A/#102B Special price from Athearn
19,100 / 14,900
N/A

HO FP7/F7B w/DCC & Sound, MILW/Yellow #104A/#104B Special price from Athearn
19,100 / 14,900
N/A

F7A w/DCC & Sound, SF/Passenger #42C
10,200 / 8,990
N/A

F7 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #44L/#44A
19,100 / 16,100
N/A

F7 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #44C/#44B
19,100 / 16,100
N/A

F7A w/DCC & Sound, BN #684
10,200 / 8,990
N/A

F7 A/B w/DCC & Sound, BN #610/#707
19,100 / 16,100
N/A

HO FP7A/F7B w/DCC & Sound, C&O #8004/#8502
19,100 / 16,100
N/A

HO F3 A/A w/DCC & Sound, Monon/Passenger #83A/B
18,100 / 16,100
N/A

HO F3 A/B w/DCC & Sound,D&RGW/Passenger #5541/5542
18500 / 12500
N/A

HO F3 A/B w/DCC & Sound,D&RGW/Passenger #5543/5544
18500 / 12500
N/A

HO F3 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #26L/#26A
17,500 / 15,500
N/A

HO F3 A/B w/DCC & Sound, SF/Passenger #26C/#26B
17,500 / 15,500
N/A

HO F7 A/A w/DCC & Sound, PRR/Freight #9820A/#9821A
17,500 / 15,500
N/A

DCC Tsunami 2 Sound FP7A & FP7B Freight SOO #500-A & #2501- C
23500 / 19890
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II, UP #8522
9500 / 8290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II, UP #8559
9500 / 8290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II, CPR #9302
9500 / 8290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II, CPR #9303
9500 / 8290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II, EMDX #90
9500 / 8290
N/A

HO SD80MAC, CR #4117
8650 / 8390
N/A

HO SD80MAC, CR #4125
8650 / 8390
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8522
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8531
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, UP #8559
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II with DCC & Sound, CPR #9300
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, CPR #9301
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II with DCC & Sound, CPR #9302
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, CPR #9303
12900 / 11290
N/A

HO G2 SD90MAC-H Phase II w/DCC & Sound, EMDX #90
12900 / 11290
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, CR #4111
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, CR #4125
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, CSXT #808
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, CSXT #811
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, NS #7217
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, EMD #8000
12500 / 11390
N/A

HO SD80MAC w/DCC & Sound, EMD #8001
12500 / 11390
N/A

HO FP45, SF/Kodachrome #5991
8890 / 7890
Sold Out

HO FP45, SF/Kodachrome #5998
8890 / 7890
Sold Out

HO FP45, BNSF #93
8890 / 7890
Sold Out

HO FP45 w/DCC & Sound, SF/Kodachrome #5998
12090 / 11090
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL, CN #2511
10190 / 9190
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL, CN #2520
10190 / 9190
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL w/DCC & Sound, BCR #4641
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL w/DCC & Sound, BCR #4642
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL w/DCC & Sound, BCR #4643
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL w/DCC & Sound, BCR #4644
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CWL w/DCC & Sound, CN #2500
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CW w/DCC & Sound, C&NW #8646
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 Dash 9-44CW w/DCC & Sound, C&NW #8701
13550 / 12550
Sold Out

HO GP38-2, SP #4800
4900 / 4390
N/A

HO GP38-2 SP#4822
4,900 / 4,390
N/A

HO GP38-2W w/DCC & Sound, CN #4769
6500 / 5790
N/A

HO GP38-2W w/DCC & Sound, CN #4789
6500 / 5790
N/A

HO GP38-2 /DCC & Sound, SP #4800
7890 / 6990
N/A

HO GP38-2 /DCC & Sound, SP #4837
7800 / 6990
N/A

HO GP40-2 w/DCC & Sound, CR #3303
11000 / 9700
N/A

HO GP40-2 w/DCC & Sound, CR #3312
11000 / 9700
N/A

HO GP39-2 Phase I w/DCC & Sound, SF #3604
11500 / 7590
N/A

HO GP39-2 Phase I w/DCC & Sound, SF #3612
11500 / 7590
N/A

HO Gas Turbine, UP #52
12500 / 9890
N/A

HO Gas Turbine, UP #56
12500 / 9890
N/A

HO Gas Turbine w/Tender, UP #55
16500 / 13790
N/A

HO Gas Turbine w/Tender, UP #57
16500 / 13790
N/A

HO U50, UP #37
13500 / 11490
N/A

HO U50, UP #50
13500 / 11490
N/A

HO U50, w/DCC & Sound SP #9550
17500 / 15290
N/A

HO U50, w/DCC & Sound SP #9552
17500 / 15290
N/A

HO U50, w/DCC & Sound UP #50
17500 / 15890
N/A

SD75I, BNSF/Warbonnet #8276
5,700 / 4,590
N/A

SD75I, BNSF/Warbonnet #8284
5,700 / 4,590
N/A

SD75I, BNSF/Warbonnet #8294
5,700 / 4,590
N/A

HO GP7, PRR #8550
6,700 / 5,900
N/A

HO GP9, SP/Black Widow #5662
6,700 / 5,900
N/A

HO GP9, PRR #7109
6,700 / 5,850
N/A

HO GP9, MP #4345
5,200 / 4,590
N/A

HO GP7, RDG #619
5,200 / 4,590
N/A

HO GP7, RDG #636
5,200 / 4,590
N/A

HO GP9, Chessie/B&O #6543
5,200 / 4,590
N/A

HO GP9, Chessie/C&O #6199
5,200 / 4,590
N/A

HO GP9, SP/Passenger #5622
5,200 / 4,590
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, EL #1260 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, EL #1264 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #725 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #727 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #729 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, WP #732 on sale from Athearn
10,550 / 7,890
N/A

HO GP9R w/DCC & Sound, SP #3759
10,500 / 8,890
N/A

HO GP9R w/DCC & Sound, SP #3851
10,500 / 8,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, PRR #7154
10,550 / 8,890
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1742
11000 / 8200
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1841
11000 / 8200
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1864
11000 / 8200
N/A

HO GP9 w/DCC & Sound, BN #1970
11000 / 8200
N/A

HO SD40M-2, UP #2768
6200 / 5490
N/A

HO SD40M-2, UP #2771
6200 / 5490
N/A

HO SDP45 CR #6680
7990 / 6990
N/A

HO SDP45 CR #6687
7990 / 6990
N/A

HO SDP45 w/DCC & Sound, EL/Bicentennial #3638
12500 / 9990
N/A

HO EMD SDF40-2, Std. DC, ATSF #5250
9500 / 7990
N/A

HO SDF40-2, SF #5262
8500 / 7990
N/A

HO SDF40-2, SF #5267
8500 / 7990
N/A

HO SDF40-2 w/DCC & Sound, SF #5257
13500 / 9990
N/A

HO SDF40-2 w/DCC & Sound, SF #5255
13500 / 9990
N/A

HO SDP40F w/DCC & Sound, Amtrak #500
13500 / 11290
N/A

HO SDP40F w/DCC & Sound, Amtrak #522
13500 / 11290
N/A

HO SDP40F w/DCC & Sound, BNSF/Maersk #6976
13900 / 11090
N/A

HO GP9 with DCC & Sound T&NO #436
11500 / 8650
N/A

HO GP7 w/DCC & Sound, SF #2789
13500 / 11190
N/A

HO GP7b w/DCC & Sound, SF #2789A
13500 / 11190
N/A

HO GP7 w/DCC & Sound, IT #1503
11500 / 10350
N/A

HO GP9 w DCC & Sound MRL #109
11500 / 7590
N/A

HO GP9 w DCC & Sound MRL #126
11500 / 7590
N/A

HO SD70MAC Phase lV w/DCC & Sound, BN #9679
13500 / 11590
N/A

HO EMD SD70MAC, Tsunami2 DCC Sound, Burlington Northern #9536
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, BNSF #9647
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, ARR #4007
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, ARR #4010
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, ARR #4012
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, ARR #4013
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound CSX #4577 Locomotive
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w/DCC & Sound, TFM #1633
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w DCC & Sound TFM #1649
12500 / 11150
N/A

HO SD70MAC w DCC & Sound TFM #1656
12500 / 11150
N/A

HO EMD GP7u, Tsunami2 Sound & DCC, BNSF Ex-Santa Fe #1359
12500 / 9990
N/A

HO GP7u with DCC & Sound BNSF #1359
11500 / 8650
N/A

HO GP7u with DCC & Sound BNSF #3825 
11500 / 8650
N/A

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #9-1-1
13500 / 11190
N/A

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #6906
13500 / 11190
N/A

HO SD60E w/DCC & Sound, NS #6939
13500 / 11190
N/A

SD60E with DCC/Tsunami 2 Sound Norfolk Southern Honoring Our Veterans #6920
13500 / 11890
N/A

HO SD60E w DCC & Sound NS GoRail #6963 
13000 / 11450
N/A

HO GP38-2 Phase 1a w/DCC &Sound, DT&I/Bicentennial
12,500 / 10,450
N/A

HO GP39-2 w/DCC & Sound, D&H #7412
11750 / 10750
Sold Out

HO GP39-2 w/DCC & Sound, BNSF #2864
11750 / 10750
Sold Out

HO EMD GP39-2, Tsunami2 DCC Sound, BNSF #2866
11750 / 10750
Sold Out

MP15AC w/DCC & Sound, SP/Speed Lettering #2720
10,200 / 6,600
N/A

MP15AC w/DCC & Sound, SP/Speed Lettering #2733
10,200 / 6,600
N/A

MP15AC/DCC/SND, UPY #1454
10,200 / 8,950
N/A

MP15AC w/DCC & Sound, CSX/YN3 #1168
10,200 / 6,600
N/A

HO MP15AC w/DCC & Sound, SP/As Delivered #2703
12500 / 9700
N/A

HO MP15AC w/DCC & Sound, SP/As Delivered #2714
12500 / 9700
N/A

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1397
12500 / 9700
N/A

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1401
12500 / 9700
N/A

HO MP15AC w/DCC & Sound, UPY/Red Sill #1404
12500 / 9700
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5700
13500 / 11690
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5701
13500 / 11690
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5702
13500 / 11690
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, CSX #8262
13500 / 11190
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, CSX #8263
13500 / 11190
N/A

SD60M, NS #6778
6,500 / 5,590
N/A

SD60M, BN/BNSF/PATCH #8179
6,500 / 5,590
N/A

SD60M, UP #2493
6,500 / 5,590
N/A

SD60M, UP #2500
6,500 / 5,590
N/A

HO SD60M, NS #6792
6,900 / 5,900
N/A

HO SD60M, BNSF #1463
7500 / 5990
N/A

SD60M/DCC/SND, BN/BNSF #8151
10,500 / 9,300
N/A

SD60M/DCC/SND, UP #2500
10,500 / 9,300
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, NS #6767
11,500 / 9,350
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, NS #6799
11,500 / 9350
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2442
13500 / 10350
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2460
13.500 / 10,350
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, UP/Yellow Sill Stripe#2505
13500 / 10350
N/A

HO SD60I w/DCC & Sound, CR #5616
12500 / 9590
N/A

HO SD60I w/DCC & Sound, NS/Horsehead #6725
12500 / 10190
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, BN/Desert Storm #1991
12500 / 10190
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, BNSF #1433
12500 / 10190
N/A

HO SD60M w/DCC & Sound, BNSF #1452
12500 / 10190
N/A

HO SD60I w/DCC & Sound, CSX #8774
12500 / 10190
N/A

F45, BN #6628
6,900 / 4,200
N/A

FP45, SF/Freight #5942
6,900 / 4,200
N/A

FP45, SF/Freight #5948
6,900 / 4,200
N/A

FP45, SF/Freight #5941
6,900 / 4,200
N/A

F45, WSOR #1002
6,900 / 4,200
N/A

F45, WSOR #1003
6,900 / 4,200
N/A

FP45, SF/Passenger #5946
6,900 / 4,200
N/A

FP45, SF/Passenger #5947
6,900 / 4,200
N/A

HO F45, BN #6625
6,500 / 4,690
N/A

HO F45, BN #6633
6,500 / 4,690
N/A

F45 w/DCC & Sound, WSOR #1002
10,500 / 6,900
N/A

F45 w/DCC & Sound, WSOR #1003
10,500 / 6,900
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Passenger #5944
10,500 / 6,900
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Passenger #5947
10,500 / 6,900
N/A

FP45 w/DCC & Sound, WC #6652
10,500 / 6,900
N/A

F45 w/DCC & Sound, WC #6650
10,500 / 6,900
N/A

F45 w/DCC & Sound, SF/Kodachrome #5957
10,500 / 7,600
N/A

F45 w/DCC & Sound, SF/Kodachrome #5963
10,500 / 7,600
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #101
10,500 / 7,600
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #103
10,500 / 7,600
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Superchief #106
10,500 / 7,600
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Freight/Late #5992
10,500 / 7,600
N/A

FP45 w/DCC & Sound, SF/Freight/Late #5998
10,500 / 7,600
N/A

HO F45 w/DCC & Sound, SF #5903
13500 / 11000
N/A

HO F45 w/DCC & Sound, SF #5919
13500 / 11000
N/A

HO GP15-1, C&NW #4406
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, C&NW #4423
6,900 / 4,200
N/A

GP15-1, CR #1628
6,900 / 4,200
N/A

GP15-1, CR #1670
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, MP #1575
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, MP #1587
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, NS #1403
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, NS #1407
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, NS #1437
6,900 / 4,200
N/A

HO GP15-1, BN/Ex-Frisco #1376
6,000 / 4,490
N/A

HO GP15-1, BN/Ex-Frisco #1391
6,000 / 4,490
N/A

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1543
6,000 / 4,490
N/A

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1548
6,700 / 5,900
N/A

HO GP15-1, UP/Ex-C&NW #1554
6,000 / 4,490
N/A

HO GP15T, CSX/YN2 #1500
6,700 / 5,900
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Ex-Frisco #1391
9,590 / 7,200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Ex-Frisco #1396
9,590 / 7,200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1627
11000 / 8200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1650
11000 / 8200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, CR/Quality #1670
11000 / 8200
N/A

HO GP15T w/DCC & Sound, CSX #1515
11000 / 8200
N/A

HO GP15T w/DCC & Sound, CSX #1522
11000 / 8200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/White Face #1385
11000 / 8200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/White Face #1386
11000 / 8200
N/A

HO GP15-1 w/DCC & Sound, BN/Late White Face #1396
11000 / 8200
N/A

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP #4823
12500 / 9990
N/A

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP #4842
12500 / 9990
N/A

HO GP38-2 EMD w/DCC & Sound, SP/Speed Letter #4825
12500 / 9990
N/A

HO GP38-2 w/DCC & Sound, BN/Pacific Pride II #2085
11000 / 10000
N/A

HO SD70ACe, UP/Flag #8334
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70ACe, UP/Flag #8365
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70ACe, UP/Flag #8402
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70ACe, UP/Flag #8419
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70ACe, UP/WP Heritage #1983
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70M-2, CN #8013
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70M-2, CN #8024
7,500 / 6,590
N/A

SD70ACe, MRL #4306
7,500 / 6,590
N/A

SD70ACe, MRL #4309
7,500 / 6,590
N/A

HO SD70ACe, UP/D&RGW Heritage #1989
7500 / 6400
N/A

HO SD70ACe, UP/C&NW Heritage #1995
7,700 / 6,790
N/A

HO SD70M-2, CN #8829
8500 / 7550
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound/High Headlight, BNSF#9386
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound/High Headlight, BNSF#9395
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/MP Heritage #1982
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/Flag #8334
11,500 / 9,990
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/WP Heritage #1983
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/D&RGW Heritage #1989 on sale from Athearn
11000 / 8,190
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4001
11,000 / 9590
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4013
11,000 / 9590
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4015
11,000 / 9,590
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, KCS #4027
11,000 / 9,590
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP #8444 on sale from Athearn
11,000 / 8,190
N/A

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #140
11,000 / 9,590
N/A

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #141
11,000 / 9,590
N/A

HO SD70M-2 w/DCC & Sound, CITX #142
11,000 / 9,590
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, CSX/YN3 #4847
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe, MRL #4300
8500 / 7550
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, NS/30th Anniversary#1030
11,000 / 9,900
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, EMD/Blue #1202
11500 / 9990
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, EMD/Yellow #1201
13,500 / 11,490
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4305
13500 / 11350
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, MRL #4307
13500 / 11350
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, BNSF #9340
13500 / 11390
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, BNSF #9356
13500 / 11390
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, NS/WAB Heritage #1070
13000 / 11150
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/D&RGW Heritage #1989
13000 / 11150
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/C&NW Heritage #1995
13000 / 11150
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP/George Bush #4141
13000 / 11150
N/A

HO SD70M w/Flared Radiators, UP #4714
7990 / 7190
N/A

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4697
8500 / 7390
N/A

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4694
8500 / 7390
N/A

HO SD70M, CSX/Ex-EMDX #4696
8500 / 7390
N/A

HO SD70M, NS/Ex-NYS&W #2799
8500 / 7390
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, NS #2800
13500 / 11590
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, CSX/Ex-EMDX #4697
12500 / 10890
N/A

HO EMD SD70M, Tsunami2 Sound, CSX #4696
12500 / 10890
N/A

HO SD75I ONT #2104
8500 / 7490
N/A

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UPRR Shield #6904
19,000 / 16,900
N/A

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6915
19,000 / 16,900
N/A

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6925
19,000 / 16,900
N/A

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP/UP Shield #6939
19,000 / 16,900
N/A

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6936
20200 / 17900
N/A

HO SD75I w DCC & Sound ONT #2104
11500 / 10550
N/A

HO SD75I w DCC & Sound ONT #2105
11500 / 10550
N/A

HO SD70M w DCC & Sound EMD Demo #7000
11500 / 10550
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #5817
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF/Wedge #5862
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, CPR #8711
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, CPR #8745
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP/Flag #5252
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP/Flag #5273
11,000 / 9,790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5804
14500 / 12490
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5849
14500 / 12490
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BNSF #5869
14500 / 12490
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP #5503
14500 / 12490
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, UP #5526
14500 / 12490
N/A

HO EMD SD70, Standard DC, Conrail #2576
8500 / 7850
N/A

HO SD70, NS/Ex CR Patch #2564
8500 / 7850
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare Grey Ghost #2626
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare Grey Ghost #2627
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare w/ PTC #2594
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, NS/Flare w/ PTC #2596
12500 / 10890
N/A

HO with DCC/Tsunami2 Sound EMD SD70M Southern Pacific SP #9811
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, SP #9817
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, UP #4014
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound,UP/Yellow ex SP w/PTC #3997
12500 / 10890
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound,UP/Yellow ex SP w/PTC #3986
12500 / 10890
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, SF/Warbonnet #234
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, BNSF/Warbonnet #8263
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, BNSF/Warbonnet #8275
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, NS #2804
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, BNSF/Late Heritage #260
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, BNSF/Late Heritage #273
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, PRLX/ex BNSF #201
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, PRLX/ex BNSF #250
11500 / 10490
N/A

HO SD75M w/DCC & Sound, PRLX/ex Warbonnet #236
11500 / 10490
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, EMDX/Maroon/Silver #7017
13500 / 11390
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, UP/Early Flare #4884
13500 / 11390
N/A

HO SD70M w/DCC & Sound, UP/Late Flare #5119
13500 / 11390
N/A

HO DDA40X, UP #6927
16050 / 15050
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6911
22190 / 21190
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6927
22190 / 21190
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6943
22190 / 21190
Sold Out

HO DDA40X w/DCC & Sound, UP #6936
22190 / 21190
Sold Out

HO G2 SD70ACu, CPR #7000
9990 / 9190
Sold Out

HO G2 SD70ACu, CPR #7006
9990 / 9190
Sold Out

HO G2 SD70ACu, NS #7293
9990 / 9190
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, CPR #7000
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, CPR #7010
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, CPR #7013
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, CPR #7021
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, CPR #7022
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, NS #7230
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, NS #7257
13550 / 12550
Sold Out

HO G2 SD70ACu w/DCC & Sound, NS #7293
13550 / 12550
Sold Out

HO GP9 w DCC & Sound UP #201 
11500 / 9650
N/A

HO AMD103/P42DC, Amtrak/Phase V #114
7500 / 7050
On Stock

HO AMD103/P42DC w/DCC & Sound, Amtrak/Phase V #72
12500 / 10190
N/A

HO AMD103/P42DC w/DCC & Sound, Amtrak/Phase V #12
12500 / 10190
N/A

HO AMD103/P42DC w/DCC & Sound,Amtrak/Phase III #99
12500 / 10190
N/A

HO AMD103/P42DC w/DCC & Sound,Amtrak/PhaseIII #116
12500 / 10190
N/A

HO ES44DC w/DCC & Sound, CSX/WM Heritage #5327
12500 / 10990
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, ATSF #1000
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, ATSF #1043
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #777
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #785
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, SP/Black Widow #796
12500 / 10790
On Stock

HO ES44AC w/DCC & Sound, BN #7936
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, BN #7990
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, Chessie/B&O #8321
12500 / 10790
N/A

HO ES44AC w/DCC & Sound, Chessie/C&O #8342
12500 / 10790
N/A

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Western Maryland #9023
12500 / 10790
N/A

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Western Maryland #9024
12500 / 10790
N/A

HO GE ES44AC, Tsunami2 DCC Sound, Union Pacific #5529
12500 / 10790
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5703
12500 / 10290
N/A

HO SD45-2 w/DCC & Sound, SF/Bicentennial #5704
12500 / 10290
N/A

HO SD70ACe w/DCC & Sound, UP #9000
12500 / 10850
N/A

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound. UP #9010
12500 / 10850
N/A

HO SD70ACe w DCC & Sound UP #9088
11500 / 10550
N/A

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound. UP #9088
12500 / 10850
N/A

HO EMD SD70ACe w Tsunami2 Sound, PRLX C&O #4834
12500 / 10850
N/A

HO SD70ACe DCC SND CSX #4849
12500 / 10850
N/A

HO SD70ACe (SD70AH) with DCC & Sound UP #9069
12500 / 11150
N/A

HO 4-8-2 MT-4 w/DCC & Sound, SP #4348
16,900 / 14,900
N/A

HO 4-8-2 MT-4 w/DCC & Sound, SP #4347
16,900 / 14,900
N/A

HO 4-8-2 MT-4/Skyline w/DCC & Sound, SP #4349
16500 / 14390
N/A

HO 4-8-2 MT-4/Skyline w/DCC & Sound, SP #4363
18500 / 16690
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound/Weather, UP #4007
18,500 / 16,950
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy w/DCC & Sound/Weather, UP #4016
18,500 / 16,950
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy/Weather, UP #4001
15,500 / 13,500
N/A

HO 4-8-8-4 Big Boy/Weather, UP #4016
15,500 / 13,500
N/A

4-6-6-4 W/DCC & Sound, UP #3707
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3710
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3977
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3982
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, UP #3985
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, D&RGW #3800
22,000 / 19,500
N/A

4-6-6-4 w/DCC & Sound, CRR #675
- / -
N/A

HO 4-6-6-4 w/DCC & Sound Oil Tender, UP #3715
28500 / 25990
N/A

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Greyhound #837
22000 / 19690
N/A

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP #842
22000 / 19690
N/A

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Excursion #844
22000 / 19690
N/A

FEF-3 4-8-4 w/DCC & Sound, UP/Greyhound #8444
22000 / 19690
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Flat, UTLX #910201
2200 / 1990
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Flat, UTLX #902575
2200 / 1990
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, UTLX (3)
6200 / 5850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, TILX #501113
2200 / 1990
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, UPEX #1960
2200 / 1990
N/A

33,900-Gallon LPG Tank/Late, PROX #31888, HO
2200 / 1990
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, PROX #1 (3)
6200 / 5850
N/A

HO 50' PC&F Ext Post w/10'-6" Plug Box, BN #732678
1890 / 1790
Sold Out

HO 50' PC&F Exterior Post w/10'-6" Plug Box Conrail CR #360521
1890 / 1790
Sold Out

HO 50' PC&F Ext Post/10'-6" Plug Box, D&RGW #61705
1890 / 1790
Sold Out

HO 50' PC&F Ext Post 10'-6" Plug Box GWS #700353
1890 / 1790
Sold Out

HO 50ft PC&F Boxcar, Frisco #600240
1890 / 1790
Sold Out

HO GATC 20,000-Gallon GS Tank, UCLX #30007
2150 / 2050
Sold Out

HO GATC 20,000-Gallon GS Tank, UCLX #30012
2150 / 2050
Sold Out

HO GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Cargill #45977
2150 / 2050
Sold Out

HO TankTrain A/B Set, GATX/Early/Large Lettering
4100 / 3580
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48652
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48653
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48654
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48655
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48656
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48657
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48658
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48659
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48660
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Early #48661
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain A/B Set, GATX/Late/Small Lettering
4100 / 3580
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28240
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28241
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28242
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28243
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28244
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28245
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28246
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28247
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28248
1900 / 1790
N/A

HO TankTrain Intermediate Car, GATX/Late #28249
1900 / 1790
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684013
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684014
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CHVX #684017
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687001
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687005
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, CPDX #687010
2200 / 1990
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418027
2350 / 1950
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418087
2350 / 1950
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, FXE #418130
2350 / 1950
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5005
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5039
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5050
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, ASTX/Asarco #5122
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124004
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124017
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124020
1450 / 1250
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank,CMTX/Compass#124033
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1119
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1140
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Grupo #1161
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1026
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1092
1450 / 1290
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1114
1450 / 1250
N/A

HO 13,600-Gallon Acid Tank, MDCX/Mexicana#1278
1450 / 1250
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29732
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29755
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #29784
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31182
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31189
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #31197
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33494
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33505
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Late, Procor #33516
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30338
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30345
2100 / 1850
N/A

HO 33,900-Gallon LPG Tank/Early, Procor #30351
2100 / 1850
N/A

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #693764
1,600 / 1,390
N/A

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694001
1,600 / 1,390
N/A

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694073
1,600 / 1,390
N/A

50' PC&F Box/Landis Doors, SP/Lube #694209
1,600 / 1,390
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, EFCX/COTS #3281
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, EFCX/COTS #3315
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292160
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292174
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292196
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292237
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292252
1,600 / 990
N/A

HO 50' PC&F Box/Landis Doors, SP #292285
1,600 / 990
N/A

F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC #913216
2150 / 1890
N/A

F89-F Bi-Level Auto Rack, NYC #913219
2150 / 1890
N/A

F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco #910420
2150 / 1890
N/A

F89-F Bi-Level Auto Rack, Frisco #910421
2150 / 1890
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913438
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913601
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, NP/BTTX #913676
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515027
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515036
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Bi-Level Auto Rack, SP #515042
2350 / 1950
N/A

HO F89-F Tri-Level Auto Rack, Frisco #910672
2350 / 2050
N/A

HO PS2 2893 3-Bay Covered Hopper, Santa Fe #300718
2990 / 1990
Sold Out

HO PS2 2893 3-Bay Covered Hopper, Santa Fe #300739
2990 / 1990
Sold Out

HO PS-2 2893 3-Bay Covered Hopper, SF #300768
2990 / 1990
Sold Out

HO PS-2 2893 3-Bay Covered Hopper, GN #71971
2990 / 1990
Sold Out

HO PS-2 2893 3-Bay Covered Hopper, SOU #94628
2990 / 1990
Sold Out

HO G2 SD60M Tri-Clops w/DCC & Sound, NS #6814
12900 / 11890
N/A

HO 60' PS Auto Box, N&W #600412
1550 / 1390
N/A

HO 60' PS Auto Box, N&W #600423
1550 / 1390
N/A

HO 60' PS Auto Box, WP #3702
1550 / 1390
N/A

HO 60' PS Auto Box, WP #3715
1550 / 1390
N/A

HO 60' PS Auto Box, WP #3721
1550 / 1390
N/A

HO Trinity 3-Bay Hopper, UP/CMO #2 (3)
5500 / 5150
N/A

HO Trinity 3-Bay Hopper, CSX #265007
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, CSX #265188
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, AMDX #49148
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper GACX #55940
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, GACX #6795
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper CGOX CGEX #1030
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, DJTX #96002
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, BNSF/Circle Cross #472007
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, BNSF/Circle Cross #476246
2150 / 2050
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, BNSF/Circle Cross #2 (3)
5990 / 5900
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, BNSF/Wedge #1 (3)
5990 / 5900
Sold Out

HO Trinity 3-Bay Hopper, BNSF/Wedge #2 (3)
5990 / 5900
Sold Out

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Black #12203
1,450 / 990
N/A

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Black #41526
1,450 / 990
N/A

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44033
1,450 / 990
N/A

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44036
1,450 / 990
N/A

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/White #44041
1,450 / 990
N/A

GATC 20,000-Gallon GS Tank, GATX/Service #27333
1,450 / 990
N/A

77' PS Chair Car, SP/Daylight #2400
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/Daylight #2401
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/City of SF #2424
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/City of SF #2434
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #450
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #451
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #452
2,590 / 1,990
N/A

77' PS Chair Car, SP/T&NO/Sunbeam #453
2,590 / 1,990
N/A

HO 57' Mechanical Reefer, BNFE #9265
1650 / 1450
N/A

HO 57' Mechanical Reefer, BNFE #9269
1650 / 1450
N/A

HO 57' Mechanical Reefer, FGE/Solid Cold #12898
2350 / 1950
N/A

HO 89' F89-F Flat, TTX #154880
1,200 / 990
N/A

HO Caboose Truck/Late Generator (2)
850 / 720
N/A

HO 13 600-Gallon Acid Tank UTLX White & Green
6500 / 5350
N/A

HO F7B SF Dual Service #340B
7500 / 6350
N/A

HO F7A F7B SF Freight #338L #338B
13000 / 11950
N/A

HO 33 900-Gallon LPG Tank Late TEIX 
6500 / 5490
N/A

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43134 
1350 / 1190
N/A

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43137
1300 / 1190
N/A

HO 50' PC&F Box with 10'6" Door Nestle #43142
1300 / 1190
N/A

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#1 
1900 / 1750
N/A

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#2 
1900 / 1750
N/A

HO GATC 20 000-Gal Acid Tank GATX White Blk Band#3
1900 / 1750
N/A

HO 50' PC&F Box 8' & 8' YSD Plug Ex-SP IC #532861
1300 / 1190
N/A

HO Power Truck, SD70/SD75/Black
- / -
N/A


จำนวนผู้ชม 97050 คน
ราคาสินค้าที่แสดงอยู่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
หมายเหตุ  Sold out = สินค้าหมดแล้ว  On Stock = มีสินค้าอยู่  N/A = สินค้ายังมาไม่ถึง

      
เราบริหารด้วยหัวใจ
เราบริการด้วยความชำนาญมากกว่า 20 ปี

สินค้าทุกชิ้นจาก TFT รับประกันการบริการ และดูแล ทำความสะอาด หล่อลื่นฟรี
ตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อนัดหมายได้ที่ 081-9345365


หากคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดๆ
ติดต่อทีมงานที่ E-mail address:
kitiyut@yahoo.com